Politoloģijas eksāmenam

EIROPAS PADOME
Eiropas Padomi nodibināja 1949. gadā 10 Reiropas valstis
Kopš tā laika politiskais stāvoklis ir mainījies, un šodien Eiropas Padomē ietilps 46 Eiropas valstis.
Latvija tika uzņemta 1995. gadā 10. februārī, kļūdama par 34. dalībvalsti.
Eiropas Padomes mītne atrodas Srasburā.
Eiropas Padomei ir nozīmīga loma Eiropas likumdošanas izveidē. Tā darbojas 3, galvenajās jomās:
• Nacionālas likumdošanas modernizēšana saskaņā ar demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskas valsts principiem
• Justīcijas efektivitātes celšana, ieviešot vienkāršākas un elastīgākas juridiskas procedūras.

LATVIJAS SATVERSME
• Satversme ir Latvijas Republikas Konstitūcija
• LR Satversmi izstrādāja pamatojoties uz 1918. g. 18. novembrī pieņemto Tautas Padomes politisko platformu
• Satversmi pieņēma 1922. gadā 15. februārī , tā stājās spēka 1922. gadā 7. novembrī
• Satversmes darbība tika apturēta pēc valsts apvērsuma 1934. gadā 15 maijā
• Satversmi pakāpeniski atjaunoja no 1990. gada 4. maija līdz 1993. gadam 6. jūlijam
• Satversme ir tāda tautas vai valsts tiesību normu un principu sistēma, kurai piešķirts augstākais spēks un kura nosaka valsts varas institūciju darbības pamatprincipus un cilvēka pamattiesības.
• Satversmes nodaļas
1. Vispārīgie noteikumi
2. Saeima
3. Valsts prezidents
4. Ministru kabinets
5. Likumdošana
6. Tiesa
7. Valsts kontrole
8. Cilvēka pamattiesības

Satversmes panti, kurus Saeima bez tautas nobalsošanas nedrīkst grozīt:
1. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika
2. Latvijas valsts suverēna vara pieder Latvijas tautai
3. Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktas robežas sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale
4. Latvijas valsts valoda ir latviešu valoda. Latvijas karogs ir sarkans ar baltu svītru
5. Saeimu ievēlē vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās

POLITISKĀS PARTIJAS
Partija ir organizācija, kas tiek izveidota, lai veiktu politisko darbību, piedalītos vēlēšanu kampaņā, izvirzītu deputātu kandidātus, piedalītos Saeimas vai pašvaldību domju, Eiropas Parlamenta darbā, ar deputātu starpniecību, īstenotu partijas programmu, kā arī iesaistītos publiskas pārvaldes institūciju izveidē.

Veidošanas pazīmes:
• Jebkura partija ir noteiktas ideoloģijas nesēja vai vismaz tās biedriem raksturīgs īpašs pasaules un cilvēka redzējums
• Partija ir stabila organizācija, t. i., pietiekami ilgstoša cilvēku apvienība visdažādākajos politikas līmeņos – no vietēja līdz starptautiskajām.
• Partijas mērķis ir iegūt un realizēt varu
• Katra partija cenšas nodrošināt pēc iespējas plašāku sabiedrības atbalstu.

Partiju sistēmas:
• Vienpartijas sistēma – raksturīgā autoritārajos un totalitārajos režīmos, apvienojot dažādas partijas vienā lielajā organizācijā, kas orientējas uz visas politikas varas monopolizāciju.
• Divpartiju sistēma – neizslēdz arī citu partiju pastāvēšanu, taču tām praktiski nav reālas iespējas nonākt pie varas
• Daudzpartiju sistēma – darbojas trīs vai vairākas partijas, katra no tām velēšanās savāc zināmo balsu skaitu ietekmi.

Partiju finansiāla puse:
Sastāv no:
• Ziedojumiem
• Partiju biedru maksas
• Pašpartiju finansiālas darbības