PSRS represijas pret Latviju

PSRS valdības paziņojums 1940.16.VI, kurā, pārkāpjot starptautisko attiecību normas, PSRS nepatiesi apvainoja Latvijas valdību Latvijas un PSRS savstarpējās palīdzības pakta nepildīšanā. PSRS valdība Latvijai ultimatīvi pieprasīja:
*nekavējoties izveidot jaunu valdību;
* nekavējoties ielaist Latvijas teritorijā PSRS karaspēka papilddaļas, lai tās varētu ieņemt Latvijas svarīgākos centrus.
PSRS draudēja Latvijai ar bruņotu iebrukumu, ja ultimāts visīsākajā laikā netiks pieņemts. 16.VI vakarā Latvijas valdība ultimātu pieņēma. 1940.17.VI sākās Latvijas okupācija.

Scroll to Top