Rases un to klasifikācija.

Jau senie ēģiptieši ir izmēģinājušies sadalīt rasēs viņiem zināmās tautas un ciltis; ēģiptiešu atstātie zīmējumi liecina par lielām novērošanas spējām un rasu īpatnību uztveri. –Ļoti vecs ir zināmais cilvēces dalījums triju Noasa dēlu – Jafeta, Sema un Hama pēcnācējos, – kurš visai pareizi (vismaz valodu ziņā) sadala senajiem semītiem zināmās Vidus jūras zemju tautas, bet nekā nezin minēt par tautām, kas atradās ārpus seno babiloniešu un jūdu horizonta, piemēram, ķīnieši.