Rases un to klasifikācija.

Jau senie ēģiptieši ir izmēģinājušies sadalīt rasēs viņiem zināmās tautas un ciltis; ēģiptiešu atstātie zīmējumi liecina par lielām novērošanas spējām un rasu īpatnību uztveri. –Ļoti vecs ir zināmais cilvēces dalījums triju Noasa dēlu – Jafeta, Sema un Hama pēcnācējos, – kurš visai pareizi (vismaz valodu ziņā) sadala senajiem semītiem zināmās Vidus jūras zemju tautas, bet nekā nezin minēt par tautām, kas atradās ārpus seno babiloniešu un jūdu horizonta, piemēram, ķīnieši.

Scroll to Top