ROKS

ROKS.

· Daudzos novirzienos sadalījies mūsdienas
mūziku žanrs
· Radās 20gs. 50. gados
· Amerikā tie ir vokāli instrumentāli skaņdarbi, kam
raksturīgs akcentēts ritms
· Rokgrupas parasti existē neilgu laiku (THE BEATLES,
THE ROLLINGSTONES, kaukādi zepelīni)
· Latvijā- Modo, Līvi, Pērkons, Kredo, Remix u.c.
· Jēdziens rox aptver dažādus stilistiskus virzienus
Ir:Hardrox,psihodeiliskais,džezrox,speisrox,
Ārtrox,pankrox,ņūveivs,avangardiskais rox,
Metāliskais rox,rokopera.Katram raxturīga sava īpatnēja
expresija,bet kopīgs spontāns mūzikas raxturs.

Hardrox-galvenais rokmūz. Virziens. Raxturo stingra
akcentēšana, agresīva dziedāšana, skaļums.Psihodeiliskais
rokmūz. virz. Ar kura palīdzību ieiet transa stāvoklī. Iedar-
bība līdzīga narkotiskajām vielām. Džezrox.rok mūz.virz.
kas izmanto džeza mūzikas elementus.(improvizācija,pul-
sācija, harmonija).Speisrox.virz,kuru raxturo dažādu elek-
tronisko taustiņinstrumentu lietošana,orientācija uz medi-
tatīvu mūz. Pārdzīvojumu.Ārtrox.izsmalcināts muzikālā
auduma izstrādājums.Bieži izmanto eiropas klasiskās mū-
zikas elementus arī instrumentus.Pankrox.virz,kurš radies
70.g vidū kā reakcija uz rokmūz. sarezģošanos un izsmalc-
cināšanos.Spēcīgi izteikts sociālkritiskais aspekts. Apzināt
rupji.Ņūveivs.radās 70.g 2.pusē.radās aiz mēģinājuma ie-
dvest rokmūz. jaunu dzīvību.Tajā tiek iestrādāti agrīnā rok
Jamaikas u.c.3 pasaules zemju popul.mūz.elementi un ele-
Ktroniskās mūz.sasniegumi.Metāliskais.Dēvē par sātani-
sko.(80.g.)Hardroka modifikācija jeb paveids.Raxturo vēl
asāka akcentācija,agresivitāte un skaļums.Rokopera.Līdz-
īga klasiskai operai.-dalās cēlienos.ir librets.Pielietotā mūz
ir rox,kur dziesmas mainās ar dejām.1.rokopera-1971.g.
Endrju Loids Vebers-Jezus kristus superstar.Latviešiem-
I.Kalniņš 1973.g. “…ej, jūs tur…”.

· Daudzos novirzienos sadalījies mūsdienas
mūziku žanrs
· Radās 20gs. 50. gados
· Amerikā tie ir vokāli instrumentāli skaņdarbi, kam
raksturīgs akcentēts ritms
· Rokgrupas parasti existē neilgu laiku (THE BEATLES,
THE ROLLINGSTONES, kaukādi zepelīni)
· Latvijā- Modo, Līvi, Pērkons, Kredo, Remix u.c.
· Jēdziens rox aptver dažādus stilistiskus virzienus
Ir:Hardrox,psihodeiliskais,džezrox,speisrox,
Ārtrox,pankrox,ņūveivs,avangardiskais rox,
Metāliskais rox,rokopera.Katram raxturīga sava īpatnēja
expresija,bet kopīgs spontāns mūzikas raxturs.

Hardrox-galvenais rokmūz. Virziens. Raxturo stingra
akcentēšana, agresīva dziedāšana, skaļums.Psihodeiliskais
rokmūz. virz. Ar kura palīdzību ieiet transa stāvoklī. Iedar-
bība līdzīga narkotiskajām vielām. Džezrox.rok mūz.virz.
kas izmanto džeza mūzikas elementus.(improvizācija,pul-
sācija, harmonija).Speisrox.virz,kuru raxturo dažādu elek-
tronisko taustiņinstrumentu lietošana,orientācija uz medi-
tatīvu mūz. Pārdzīvojumu.Ārtrox.izsmalcināts muzikālā
auduma izstrādājums.Bieži izmanto eiropas klasiskās mū-
zikas elementus arī instrumentus.Pankrox.virz,kurš radies
70.g vidū kā reakcija uz rokmūz. sarezģošanos un izsmalc-
cināšanos.Spēcīgi izteikts sociālkritiskais aspekts. Apzināt
rupji.Ņūveivs.radās 70.g 2.pusē.radās aiz mēģinājuma ie-
dvest rokmūz. jaunu dzīvību.Tajā tiek iestrādāti agrīnā rok
Jamaikas u.c.3 pasaules zemju popul.mūz.elementi un ele-
Ktroniskās mūz.sasniegumi.Metāliskais.Dēvē par sātani-
sko.(80.g.)Hardroka modifikācija jeb paveids.Raxturo vēl
asāka akcentācija,agresivitāte un skaļums.Rokopera.Līdz-
īga klasiskai operai.-dalās cēlienos.ir librets.Pielietotā mūz
ir rox,kur dziesmas mainās ar dejām.1.rokopera-1971.g.
Endrju Loids Vebers-Jezus kristus superstar.Latviešiem-
I.Kalniņš 1973.g. “…ej, jūs tur…”.

· Daudzos novirzienos sadalījies mūsdienas
mūziku žanrs
· Radās 20gs. 50. gados
· Amerikā tie ir vokāli instrumentāli skaņdarbi, kam
raksturīgs akcentēts ritms
· Rokgrupas parasti existē neilgu laiku (THE BEATLES,
THE ROLLINGSTONES, kaukādi zepelīni)
· Latvijā- Modo, Līvi, Pērkons, Kredo, Remix u.c.
· Jēdziens rox aptver dažādus stilistiskus virzienus
Ir:Hardrox,psihodeiliskais,džezrox,speisrox,
Ārtrox,pankrox,ņūveivs,avangardiskais rox,
Metāliskais rox,rokopera.Katram raxturīga sava īpatnēja
expresija,bet kopīgs spontāns mūzikas raxturs.

Hardrox-galvenais rokmūz. Virziens. Raxturo stingra
akcentēšana, agresīva dziedāšana, skaļums.
Psihodeiliskais
rokmūz. virz. Ar kura palīdzību ieiet transa stāvoklī. Iedar-
bība līdzīga narkotiskajām vielām.
Džezrox.rok mūz.virz.
kas izmanto džeza mūzikas elementus.(improvizācija,pul-
sācija, harmonija).
Speisrox.virz,kuru raxturo dažādu elek-
tronisko taustiņinstrumentu lietošana,orientācija uz medi-
tatīvu mūz. Pārdzīvojumu.
Ārtrox.izsmalcināts muzikālā
auduma izstrādājums.Bieži izmanto eiropas klasiskās mū-
zikas elementus arī instrumentus.
Pankrox.virz,kurš radies
70.g vidū kā reakcija uz rokmūz. sarezģošanos un izsmalc-
cināšanos.Spēcīgi izteikts sociālkritiskais aspekts. Apzināt
rupji.
Ņūveivs.radās 70.g 2.pusē.radās aiz mēģinājuma ie-
dvest rokmūz. jaunu dzīvību.Tajā tiek iestrādāti agrīnā rok
Jamaikas u.c.3 pasaules zemju popul.mūz.elementi un ele-
Ktroniskās mūz.sasniegumi.
Metāliskais.Dēvē par sātani-
sko.(80.g.)Hardroka modifikācija jeb paveids.Raxturo vēl
asāka akcentācija,agresivitāte un skaļums.
Rokopera.Līdz-
īga klasiskai operai.-dalās cēlienos.ir librets.Pielietotā mūz
ir rox,kur dziesmas mainās ar dejām.1.rokopera-1971.g.
Endrju Loids Vebers-Jezus kristus superstar.Latviešiem-
I.Kalniņš 1973.g. “…ej, jūs tur…”.

· Daudzos novirzienos sadalījies mūsdienas
mūziku žanrs
· Radās 20gs. 50. gados
· Amerikā tie ir vokāli instrumentāli skaņdarbi, kam
raksturīgs akcentēts ritms
· Rokgrupas parasti existē neilgu laiku (THE BEATLES,
THE ROLLINGSTONES, kaukādi zepelīni)
· Latvijā- Modo, Līvi, Pērkons, Kredo, Remix u.c.
· Jēdziens rox aptver dažādus stilistiskus virzienus
Ir:Hardrox,psihodeiliskais,džezrox,speisrox,
Ārtrox,pankrox,ņūveivs,avangardiskais rox,
Metāliskais rox,rokopera.Katram raxturīga sava īpatnēja
expresija,bet kopīgs spontāns mūzikas raxturs.

Hardrox-galvenais rokmūz. Virziens. Raxturo stingra
akcentēšana, agresīva dziedāšana, skaļums.
Psihodeiliskais
rokmūz. virz. Ar kura palīdzību ieiet transa stāvoklī. Iedar-
bība līdzīga narkotiskajām vielām.
Džezrox.rok mūz.virz.
kas izmanto džeza mūzikas elementus.(improvizācija,pul-
sācija, harmonija).
Speisrox.virz,kuru raxturo dažādu elek-
tronisko taustiņinstrumentu lietošana,orientācija uz medi-
tatīvu mūz. Pārdzīvojumu.
Ārtrox.izsmalcināts muzikālā
auduma izstrādājums.Bieži izmanto eiropas klasiskās mū-
zikas elementus arī instrumentus.
Pankrox.virz,kurš radies
70.g vidū kā reakcija uz rokmūz. sarezģošanos un izsmalc-
cināšanos.Spēcīgi izteikts sociālkritiskais aspekts. Apzināt
rupji.
Ņūveivs.radās 70.g 2.pusē.radās aiz mēģinājuma ie-
dvest rokmūz. jaunu dzīvību.Tajā tiek iestrādāti agrīnā rok
Jamaikas u.c.3 pasaules zemju popul.mūz.elementi un ele-
Ktroniskās mūz.sasniegumi.
Metāliskais.Dēvē par sātani-
sko.(80.g.)Hardroka modifikācija jeb paveids.Raxturo vēl
asāka akcentācija,agresivitāte un skaļums.Rokopera.Līdz-
īga klasiskai operai.-dalās cēlienos.ir librets.Pielietotā mūz
ir rox,kur dziesmas mainās ar dejām.1.rokopera-1971.g.
Endrju Loids Vebers-Jezus kristus superstar.Latviešiem-
I.Kalniņš 1973.g. “…ej, j

Scroll to Top