ROKS

ROKS.

· Daudzos novirzienos sadalījies mūsdienas

mūziku žanrs

· Radās 20gs. 50. gados

· Amerikā tie ir vokāli instrumentāli skaņdarbi, kam

raksturīgs akcentēts ritms

· Rokgrupas parasti existē neilgu laiku (THE BEATLES,

THE ROLLINGSTONES, kaukādi zepelīni)

· Latvijā- Modo, Līvi, Pērkons, Kredo, Remix u.c.

· Jēdziens rox aptver dažādus stilistiskus virzienus

Ir:Hardrox,psihodeiliskais,džezrox,speisrox,

Ārtrox,pankrox,ņūveivs,avangardiskais rox,

Metāliskais rox,rokopera.Katram raxturīga sava īpatnēja

expresija,bet kopīgs spontāns mūzikas raxturs.

Hardrox-galvenais rokmūz. Virziens. Raxturo stingra

akcentēšana, agresīva dziedāšana, skaļums.Psihodeiliskais

rokmūz. virz. Ar kura palīdzību ieiet transa stāvoklī. Iedar-

bība līdzīga narkotiskajām vielām. Džezrox.rok mūz.virz.

kas izmanto džeza mūzikas elementus.(improvizācija,pul-

sācija, harmonija).Speisrox.virz,kuru raxturo dažādu elek-

tronisko taustiņinstrumentu lietošana,orientācija uz medi-

tatīvu mūz. Pārdzīvojumu.Ārtrox.izsmalcināts mu

u
uzikālā

auduma izstrādājums.Bieži izmanto eiropas klasiskās mū-

zikas elementus arī instrumentus.Pankrox.virz,kurš radies

70.g vidū kā reakcija uz rokmūz. sarezģošanos un izsmalc-

cināšanos.Spēcīgi izteikts sociālkritiskais aspekts. Apzināt

rupji.Ņūveivs.radās 70.g 2.pusē.radās aiz mēģinājuma ie-

dvest rokmūz. jaunu dzīvību.Tajā tiek iestrādāti agrīnā rok

Jamaikas u.c.3 pasaules zemju popul.mūz.elementi un ele-

Ktroniskās mūz.sasniegumi.Metāliskais.Dēvē par sātani-

sko.(80.g.)Hardroka modifikācija jeb paveids.Raxturo vēl

asāka akcentācija,agresivitāte un skaļums.Rokopera.Līdz-

īga klasiskai operai.-dalās cēlienos.ir librets.Pielietotā mūz

ir rox,kur dziesmas mainās ar dejām.1.rokopera-1971.g.

Endrju Loids Vebers-Jezus kristus superstar.Latviešiem-

I.Kalniņš 1973.g. “.ej, jūs tur.”.

· Daudzos novirzienos sadalījies mūsdienas

mūziku žanrs

· Radās 20gs. 50. gados

· Amerikā tie ir vokāli instrumentāli sk

k
kaņdarbi, kam

raksturīgs akcentēts ritms

· Rokgrupas parasti existē neilgu laiku (THE BEATLES,

THE ROLLINGSTONES, kaukādi zepelīni)

· Latvijā- Modo, Līvi, Pērkons, Kredo, Remix u.c.

· Jēdziens rox aptver dažādus stilistiskus virzienus

Ir:Hardrox,psihodeiliskais,džezrox,speisrox,

Ārtrox,pankrox,ņūveivs,avangardiskais rox,

Metāliskais rox,rokopera.Katram raxturīga sava īpatnēja

expresija,bet kopīgs spontāns mūzikas raxturs.

Hardrox-galvenais rokmūz. Virziens. Raxturo stingra

akcentēšana, agresīva dziedāšana, sk

k
kaļums.Psihodeiliskais

rokmūz. virz. Ar kura palīdzību ieiet transa stāvoklī. Iedar-

bība līdzīga narkotiskajām vielām. Džezrox.rok mūz.virz.

kas izmanto džeza mūzikas elementus.(improvizācija,pul-

sācija, harmonija).Speisrox.virz,kuru raxturo dažādu elek-

tronisko taustiņinstrumentu lietošana,orientācija uz medi-

tatīvu mūz. Pārdzīvojumu.Ārtrox.izsmalcināts muzikālā

auduma izstrādājums.Bieži izmanto eiropas klasiskās mū-

zikas elementus arī instrumentus.Pankrox.virz,kurš radies

70.g vidū kā reakcija uz rokmūz. sarezģošanos un izsmalc-

cināšanos.Spēcīgi izteikts sociālkritiskais aspekts. Apzināt

rupji.Ņūveivs.radās 70.g 2.pusē.radās aiz mēģinājuma ie-

dvest rokmūz. jaunu dzīvību.Tajā tiek iestrādāti agrīnā rok

Jamaikas u.c.3 pasaules zemju popul.mūz.elementi un ele-

Ktroniskās mūz.sasniegumi.Metāliskais.Dēvē par sātani-

sko.(80.g.)Hardroka modifikācija jeb paveids.Raxturo vēl

asāka akcentācija,agresivitāte un skaļums.Rokopera.Līdz-

īga klasiskai operai.-dalās cēlienos.ir librets.Pielietotā mūz

ir rox,kur dziesmas mainās ar dejām.1.rokopera-1971.g.

Endrju Loids Vebers-Jezus kristus superstar.Latviešiem-

I.Kalniņš 1973.g. “.ej, jūs tur.”.

· Daudzos novirzienos sadalījies mūsdienas

mūziku žanrs

· Radās 20gs. 50. gados

· Amerikā tie ir vokāli instrumentāli skaņdarbi, kam

raksturīgs akcentēts ritms

· Rokgrupas parasti existē neilgu laiku (THE BEATLES,

THE ROLLINGSTONES, kaukādi ze

e
epelīni)

· Latvijā- Modo, Līvi, Pērkons, Kredo, Remix u.c.

· Jēdziens rox aptver dažādus stilistiskus virzienus

Ir:Hardrox,psihodeiliskais,džezrox,speisrox,

Ārtrox,pankrox,ņūveivs,avangardiskais rox,

Metāliskais rox,rokopera.Katram raxturīga sava īpatnēja

expresija,bet kopīgs spontāns mūzikas raxturs.

Hardrox-galvenais rokmūz. Virziens. Raxturo stingra

akcentēšana, agresīva dziedāšana, skaļums.

Psihodeiliskais

rokmūz. virz. Ar kura palīdzību ieiet transa stāvoklī. Iedar-

bība līdzīga narkotiskajām vielām.

Džezrox.rok mūz.virz.

kas izmanto džeza mūzikas elementus.(improvizācija,pul-

sācija, harmonija).

Speisrox.virz,kuru raxturo dažādu elek-

tronisko taustiņinstrumentu lietošana,orientācija uz medi-

tatīvu mūz. Pārdzīvojumu.

Ārtrox.izsmalcināts muzikālā

auduma izstrādājums.Bieži izmanto eiropas klasiskās mū-

zikas elementus arī instrumentus.

Pankrox.virz,kurš radies

70.g vidū kā reakcija uz rokmūz. sarezģošanos un izsmalc-

cināšanos.Spēcīgi izteikts sociālkritiskais aspekts. Apzināt

rupji.

Ņūveivs.radās 70.g 2.

.
.pusē.radās aiz mēģinājuma ie-

dvest rokmūz. jaunu dzīvību.Tajā tiek iestrādāti agrīnā rok

Jamaikas u.c.3 pasaules zemju popul.mūz.elementi un ele-

Ktroniskās mūz.sasniegumi.

Metāliskais.Dēvē par sātani-

sko.(80.g.)Hardroka modifikācija jeb paveids.Raxturo vēl

asāka akcentācija,agresivitāte un skaļums.

Rokopera.Līdz-

īga klasiskai operai.-dalās cēlienos.ir librets.Pielietotā mūz

ir rox,kur dziesmas mainās ar dejām.1.rokopera-1971.g.

Endrju Loids Vebers-Jezus kristus superstar.Latviešiem-

I.Kalniņš 1973.g. “.ej, jūs tur.”.

· Daudzos novirzienos sadalījies mūsdienas

mūziku žanrs

· Radās 20gs. 50. gados

· Amerikā tie ir vokāli instrumentāli skaņdarbi, kam

raksturīgs akcentēts ritms

· Rokgrupas parasti existē neilgu laiku (THE BEATLES,

THE ROLLINGSTONES, kaukādi zepelīni)

· Latvijā- Modo, Līvi, Pērkons, Kredo, Remix u.c.

· Jēdziens rox aptver dažādus stilistiskus virzienus

Ir:Hardrox,psihodeiliskais,džezrox,speisrox,

Ārtrox,pankrox,ņūveivs,avangardiskais rox,

Metāliskais rox,rokopera.Katram raxturīga sava īpatnēja

expresija,bet kopīgs spontāns mūzikas raxturs.

Hardrox-galvenais rokmūz. Virziens. Raxturo stingra

akcentēšana, agresīva dziedāšana, skaļums.

Psihodeiliskais

rokmūz. virz. Ar kura palīdzību ieiet transa stāvoklī. Iedar-

bība līdzīga narkotiskajām vielām.

Džezrox.rok mūz.virz.

kas izmanto džeza mūzikas elementus.(improvizācija,pul-

sācija, harmonija).

Speisrox.virz,kuru raxturo dažādu elek-

tronisko taustiņinstrumentu lietošana,orientācija uz medi-

tatīvu mūz. Pārdzīvojumu.

Ārtrox.izsmalcināts muzikālā

auduma izstrādājums.Bieži izmanto eiropas klasiskās mū-

zikas elementus arī instrumentus.

Pankrox.virz,kurš radies

70.g vidū kā reakcija uz rokmūz. sarezģošanos un izsmalc-

cināšanos.Spēcīgi izteikts sociālkritiskais aspekts. Apzināt

rupji.

Ņūveivs.radās 70.g 2.pusē.radās aiz mēģinājuma ie-

dvest rokmūz. jaunu dzīvību.Tajā tiek iestrādāti agrīnā rok

Jamaikas u.c.3 pasaules zemju popul.mūz.elementi un ele-

Ktroniskās mūz.sasniegumi.

Metāliskais.Dēvē par sātani-

sko.(80.g.)Hardroka modifikācija jeb paveids.Raxturo vēl

asāka akcentācija,agresivitāte un skaļums.Rokopera.Līdz-

īga klasiskai operai.-dalās cēlienos.ir librets.Pielietotā mūz

ir rox,kur dziesmas mainās ar dejām.1.rokopera-1971.g.

Endrju Loids Vebers-Jezus kristus superstar.Latviešiem-

I.Kalniņš 1973.g. “.ej, j

Leave a Comment