Sacerējums par manu nākotnes profesiju ekonomists.

Sacerējums par manu nākotnes profesiju- ekonomistu.

Jau kopš agras bērnības zināju, kas vēlos būt, ko vēlos sasniegt. Zināju, ka mana nākotne saistīsies ar ekonomiku. Agrāk īsti nezināju, kā sauc to profesiju, kura mani tik ļoti piesaista. Augot sapratu, ka būšu ekonomiste. Ja agrāk domāju, ka varbūt sekretāre, varbūt grāmatvede, tad tagad skaidri zinu- būšu ekonomiste.
Ekonomists ir cilvēks, kurš pēta dažādus ekonomiskos procesus gan mikroekonomikas ( atsevišķu uzņēmumu), gan makroekonomikas (tautsaimniecības) līmenī. Viņš izzina nodarbinātības, darba ražīguma un samaksas, ražošanas izdevumu, naudas apgrozījuma procesus, pēta faktorus, kas šos procesus ietekmē, un meklē risinājumus, kas palīdz tos uzlabot un novērst nelabvēlīgas situācijas. Mani piesaista šīs lietas, es pati vēlos pētīt šos procesus un risināt radušās problēmas. Vienmēr matemātika, svešvalodas man skolā ir bijušas mīļākās stundas, tām pievēršu lielu uzmanību, izrādu par tām lielāku interesi, jo zinu, ka šie priekšmeti būs nepieciešami manas profesijas izglītības iegūšanai, kaut gan man nav problēmu ar nevienu mācību priekšmetu.
Nereti ekonomista darbs pārklājas ar finansista darbu, jo, strādājot privātā uzņēmumā, amats, kas saistīts ar ekonomisko, finanšu procesu analīzi un pētīšanu, bieži tiek saukts par finansista amatu, bet veicot tādus pašus pienākumus valsts institūcijā, amats ir ekonomists. Finansists analizē to, kā tiek izmantoti uzņēmumā rīcībā esošie līdzekļi( nauda un citas materiālas vērtības), un prognozē līdzekļu pieaugumu nākotnē. Viņš izvērtē datus par uzņēmuma finansēm( finanšu rādītājus), kā arī piedalās investīciju jeb ieguldījumu projektu novērtēšanā. Tātad mazliet abām šīm profesijām ir kas kopīgs, bet profesijas pamatā šīs profesijas ir katra pati par sevi ar dažām kopīgām iezīmēm, kā jau tas ir starp daudzām profesijām.
Ekonomists var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs, bankās, apdrošināšanas kompānijās, kā arī uzņēmumos, kas sniedz konsultāciju un audita pakalpojumus. Lai kļūtu par ekonomistu ir nepieciešama augstākā ekonomiskā izglītība, kuras iegūšana prasa 4-5 gadu ilgas studijas kādā no Latvijas akreditētājām augstskolām. Ja Tev labi padodas rēķināšana un patīk strādāt ar liela apjoma skaitlisko informāciju, nākotnē vari izvēlēties ne tikai ekonomista amatu, bet arī grāmatveža amatu, kas ir ļoti pieprasīti darba tirgū.
Lai apgūtu šo amatu ir ļoti daudz skolu, kuras sniedz labu izglītību, lai beidzot kādu no daudzajām skolām, mēs varētu strādāt sevis izvēlētās profesijas amatu un tādējādi gūt augstu atalgojumu par paveikto. Dažas no skolām, kurās var apgūt uzņēmējdarbības( arī ekonomista) amatu: Rīgas Tehniskā universitāte Inženierekonomikas fakultāte( ekonomika; uzņēmējdarbība un vadīšana); Latvijas Universitāte ekonomikas un vadības fakultāte; Daugavpils Universitāte; Latvijas Biznesa koledža; Banku augstskola; Alberta Koledža; Biznesa augstskola Turība; Vidzemes Augstskola; Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola; Rīgas Ekonomikas augstskola; Ekonomikas un kultūras augstskola u.c. Augstskolas, kurās var apgūt šo kvalifikāciju ir gan budžeta vietas, gan maksas mācības, gan bezmaksas. Ja vēlāties mācīties, bet uzskatāt, ka mācību maksa ir pārāk augsta, nevajag uzreiz uzskatīt, ka šī skola Jums neder, jo vēlāk, kad būsiet beidzis mācības, jau strādāsiet, Jūs to nenožēlosiet, tas būs tā vērts. Ekonomista atalgojums par darbu ir 200- 2500 Latu mēnesī.
Ja Jums patīk darbs ar skaitļiem, padodas matemātika, informātika, svešvalodas, biznesa ekonomiskie pamati, tad vari domāt par ekonomista amatu. Šie ir svarīgākie mācību priekšmeti, kurus ņem vērā, kad vēlies iestāties kādā no augstskolām. Tas nebūt nenozīmē, ka citi mācību priekšmeti ir mazsvarīgi.
Vēlu veiksmi ar karjeras izvēli! Ceru, ka izvelēsies tieši šo profesiju. Tā sniedz labu atalgojumu par paveikto. Iepriekš minētais atalgojums bija šī brīža vidējais atalgojums, nākotnē samaksa var celties.