Sagatavojošie vingrojumi vieglatlētikā

Sagatavojošie vingrojumi vieglatlētikā

Tāllēkšana
• Tāllēkšana no vietas
• Tāllēkšana no vietas atsperoties ar vienu kāju
• Soļojot ar augsti paceltiem ceļgaliem, uz katru 2. vai 4. soli noliekt atspēriena kāju ar akcentētu, tverošu kustību zem sevis
• Aktīvs atspēriens ar vienu skrējiena starpsoli
• Aktīvs atspēriens ar 3 lēciena starpsoļiem
• Izpildīt atspērienu un ar vēziena kāju uzlekt uz paaugstinājuma
• Lēciens solī lejup pa nogāzi
• Izpildīt atspērienu un vēzienu ar roku cenšoties aizskart augsti novietotu priekšmetu (bumbu, basketbola grozu u.c.)
• Atkārtoti palēcieni uz vietas
• Lēciens pāri dabiskam vai apzīmētam „grāvim”
• Kombinētie lēcieni (atspēriena dēlītis→vingrošanas kaste→zirgs)
• Pēc atspēriena izpildīt vēzienu, ar ceļgalu aizskarot piekārtu priekšmetu
• Ar atspēriena kāju uzkāpt uz paaugstinājuma (vungrošanas sola) un izpildīt vēziena kustību
• No atspēriena ar abām kājām izpildīt soļa lēcienu ar abām rokām iekaroties vingrošanas stienī
• Izpildīt lidojuma soli turieties pie iekārtas virves
• Kārienā pacelt un izvirzīt uz priekšu taisnas kājas

Skriešana īsajās distancēs
• Sīksolis
• Augstsolis
• Roku darbība kā skrējienā
• Skrējiens vēzējot taisnas kājas uz priekšu
• Skrējiens vēzējot atpakaļ apakšstilbus
• Krustsolis
• Augsti ceļot apakšstilbus izdarīt īrienveida kustības lejā atpakaļ
• Soļošana, augsti ceļot celi
• Palēcieni ar taisnām kājām
• Atspēriena solis (kustībā uz priekšu, pāri apļiem
• Kāju maiņa ar palēcienu izklupienā
• Lēcieni uz vienas kājas
• Kāpinājuma skrējieni 40-60m
• Kāpinājuma skrējieni lejup pa nogāzi 3-5°
• Skrējiena imitācija (skausta stājā, stāvoklī guļus uz muguras)
• Pārmaiņus ātrs un lēns skrējiens
• Skrējiens kāpinājumā 20-30m
• Rotaļas vai stafetes ar skriešanas elementiem

Skriešana garajās distancēs
(līdzīgi vingrojumi kā īsajās distancēs, taču ķermenis ir gandrīz vertikāls, vēzieni nav tik enerģiski, ceļi netiek celti tik augstu)
• Aktīvs atspēriensolis
• Ritmiska un vienmērīga elpošana caur degunu
• Pakāpeniska skriešanas laika pagarināšana
• Apvidus skrējiens

Bumbiņas mešana
• Roku apļošana
• Taisnu roku vēzieni atpakaļ
• Tiltiņš
• „muciņas”- kopā ar partneri
• Izklupieni, sadodoties rokās (ar partneri)
• Stāvot ar sejām vienam pret otru , rokas partnerim uz pleciem
• Ripināties stāvoklī guļus uz vēdera, ar rokām satvertas kāju potītes
• Bumbiņas satveršana un turēšana
• Metieni no frontālās stājas
• Metieni no soļa stājas
• Metiens no vietas, stāvot ar kreiso kāju mešanas virzienā (roka taisna atpakaļ; atvirzīt roku atpakaļ un tad mest)
• Metiens no 2 soļiem
• Krustsoļu izpilde pēc ieskrējiena
• Metiena imitācija ar partnera palīdzību
• Metiens ar aktīvu kreisās kājas nolikšanu un labās rokas atvirzīšanu

( Ja vēlaties pasūtīt referātu vai arī ir kādas pretenzijas, tad, lūdzu, ziņojiet: guniss@inbox.lv )