Sertifikāti, kas izdoti balstoties STCW Konvenciju

STCW Sekcija A-VI/1 (Section A-VI/1)
Minimālās prasības strādājot uz kuģiem visiem ekipāžas locekļiem saistībā ar kuģa pamatdrošības apmācību.

1. Pamatkursi drošībā
Basic Safety training
Šie kursi ir nepieciešami visiem, pirms sāk strādāt uz kuģiem.
Šiem kursiem ir jābūt balstītiem pēc STCW konvencijas Sekcijas A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4 punktiem.
Šie kursi ietver iepazīstināšanu ar glābšanas un izdzīvošanas paņēmieniem jūrā:
 Kā komunicēt ar citiem cilvēkiem par parastiem drošības jautājumiem.
 Saprast drošības informācijas simbolus, zīmes un trauksmes signālus.
 Zināt ko darīt ja – cilvēks pārkrīt pāri bortam, uguns vai dūmi ir konstatēti, kāds no trauksmes signāliem atskan.
 Izcelt trauksmi.