SIA dibināšana

Gadījumā, ja Jūs vēlaties reģistrēt Sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA), tās atbildība tiks ierobežota ar tās SIA statūtu kapitālu, kura minimālais apmērs ir 2000,00 Ls, kā arī ar visu firmas īpašumu, kurš tai pieder atbildības iestāšanās brīdī.
Amatpersonas ir atbildīgas ar savu īpašumu par zaudējumiem, kuri ir radušies pilnvaru pārsniegšanas, likumu, statūtu, lēmumu, SIA dalībnieku sapulču instrukciju neievērošanas vai nolaidīgu darbību rezultātā.