svētais irenejs

Šajā darbā darba autors aplūkojis Ireneja dzīvi, rakstu darbus, teoloģiskos uzskatus. Visdziļāko iespaidu no materiāliem par Ireneju autors guva pētot Ireneja uzskatus par to, ka nepietiek tikai ar ticības apliecības noskaitīšanu vai Svēto Rakstu citēšanu; vēl vajadzīga regula veritatis – atklāsme, kas dota Baznīcai. Vēl autoram ļoti interesanta šķita doma par Radīšanas turpināšanos vēl šobrīd, un to, ka cilvēks radīts lai pilnveidotos.