uznemuma saturs kopsavilkums

1. Uzņēmuma apraksts 5 1.1. Pamatinformācija par uzņēmumu 5 1.1.1. Uzņēmuma nosaukums 5 1.1.2. Uzņēmuma reģistrācija 5 1.1.3. Uzņēmuma juridiskā adrese 5 1.1.4. Uzņēmuma norēķinu konts 5 1.1.5. Uzņēmuma kapitāls 5 1.2. Uzņēmuma pamatdarbība 6 1.3. Uzņēmuma papilddarbība 6 1.4. Uzņēmuma vēsture 6 1.5. Uzņēmuma misija 7 1.6. Uzņēmuma mērķi 7 1.6.1. Stratēģiskie 7 1.6.2. Taktiskie 7 1.6.3. Operatīvie 7 1.7. Uzņēmuma finansu vajadzības 7 2. Uzņēmuma produkta raksturojums 8 2.1. Uzņēmuma pakalpojumu raksturojums 8 2.2. Produkta sortiments un to raksturojums 8 2.3. Produkta kvalitāte 8 2.4. Pakalpojuma dzīves cikls 9 3. Tirgus analīze 10 3.1. Tirgus(nozares) vispārējs raksturojums 10 3.2. Mērķa tirgus segmentācija 13 3.3. Konkurentu analīze 14 3.4. Uzņēmuma gaidāmās pozīcijas tirgū, SVID analīze 15 4. Mārketinga stratēģija 17 4.1. Uzņēmuma cenu politika 17 4.2. Preču realizācijas kanālu raksturojums 17 4.3. Preču tirdzniecības veicināšanas pasākumi 18 5. Uzņēmuma funkcionēšanas un ražošanas plāns 20 5.1. Uzņēmuma atrašanās vietas raksturojums 20 5.2. Uzņēmumā izmantojamie resursi 20 5.3. Uzņēmuma pamatlīdzekļi un apgrozāmie līdzekļi 20 6. Uzņēmuma vadība 22 6.1. Uzņēmuma vadības organizācijas struktūra 22 6.1.1. Vadītāju funkcijas un atbildība 22 6.2. Uzņēmumā nodarbinātais personāls 22 6.2.1. Darbinieku štatu saraksts, atalgojums un motivācija 23 7. Problēmas un risks 24 7.1. Risks, tā veidi, problēmas un riska mazināšanas pasākumi 24 8. Finansu informācija 26 8.1. Pamatlīdzekļu nolietojums 26 8.2. Kredīta atmaksas grafiks 27 8.3. Peļņas un zaudējumu aprēķins 29 8.4. Naudas plūsma 32 8.5. Bilances 35 Izmantotās literatūras saraksts_________________________________________________