Vai konkurence ir nežēlīga?

Jā, konkurence ir nežēlīga. Konkurence jau pati par sevi nav nekas labs. Tās dēļ uzņēmumiem ir grūti attīstīties un celties uz augšu. Pateicoties Daudzi uzņēmumi bieži bankrotē, jo nespēj cīnīties pretī konkurencei.
Konkurence pēc definīcijas ir cīņa starp preču ražotājiem par izdevīgākiem preču ražošanas un realizēšanas apstākļiem un iespēju gūt lielāku peļņu. Pēc tā vien jau var secināt, ka konkurence nav nekas patīkams, jo cīņa jau nekad nav bijusi patīkama. Lai gan konkurence tiek uzskatīta par vienu no tirgus virzītājspēkiem, tā ne vienmēr un ne visiem sniedz kaut ko patīkamu. Tā bieži vien iet pāri „līķiem”- uzņēmumi, kuri nav spējīgi turēties tai pretī vai nespēj izpildīt tirgus prasības.
Piemēram, tie uzņēmumi, kuri pieder pie pilnīgās un monopolistiskās konkurences cieš visvairāk. Viņiem ir grūti attīstīties un celties uz augšu. Jo šīs konkurences pārstāv visai līdzīgi uzņēmumi, kuri pārdod vienādas vai gandrīz vienādas preces un pakalpojumus. Viņi nevar noteikt tādas cenas, kādas paši vēlas, jo viņiem jāpakļaujas tirgus noteiktajām cenām. Par šo uzņēmumu bankrotēšanu un iznīkšanu neviens īpaši nesatraucas, jo to ražotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem ir daudz aizvietotāju.
Vislielākais konkurences nodarītais posts ir bankrots. Bieži gadās dzirdēt par kādu uzņēmumu, kurš ir bankrotējis, jo nespēj konkurēt tirgū. Tas ir visnežēlīgākais, kas var būt, jo daudzi cilvēki paliek bez darba, kā arī aiziet postā tehnika un materiāli, kas šim uzņēmumam ir piederējuši. Tādēļ dažbrīd daudzi uzņēmēji baidās atvērt jaunus uzņēmumus, jo pastāv iespēja bankrotēt. Ja uzņēmums bankrotē tad visas izmaksas tāpat ir jāsedz un tas, protams, jādara šī uzņēmuma īpašniekam.
No tā visa mēs varam secināt, ka konkurence tiešām ir nežēlīga. Tā spēj izpostīt daudzus uzņēmumus un traucē tiem iekļūt tirgū un attīstīties. Tās dēļ dažbrīd bankrotē kāds uzņēmums, kas nav tik liels un spēcīgs lai cīnītos pret sev līdzīgiem, lielākiem uzņēmumiem, tādejādi daudzi cilvēki cieš, jo paliek bez darba un peļņas.