viduskolneices darbs biznesaa

1. Izstrādāt kritērijus(rāditājus),pēc kuriem var spriest,vai cilvēkiem kļuvis dzīvot daudz labāk.
2. Izstrādā noteikumus valdībai,lai,tos īstenojot,cilvēki dzīvotu labāk.

Katram ekonomikas un politikas dalībniekam ir atšķirīgas funkcijas,tomēr mērķis ir vienāds-cilvēku labklājība un dzīves līmeņa uzlabošana. Ir vairāki rādītāji,kas nosaka dzīves līmeni valstī.Es mēģināšu izstrādāt kritērijus,pēc kuriem var spriest,vai cilvēkiem kļuvis dzīvot daduz labāk,vai nē.
Pirmkārt,ir jāanalizē situāciju mūsū valstī.
Bezdarba līmenis Latvijā ir viens no augstākajiem Eiropas savienība,un tas nebūt neliecina par to,ka cilvēkiem kļuvis dzīvot labāk. Tātad,pirmais kritērijs ir darbs un nodarbinātība. Darbs ir cieši saistīts ar ienākumiem un statistika liecina,ka Latvijā darba algas pieaugums būs mazāks nekā Lietuvā un Igaunijā. Es varu secināt,ka par cilvēko kopēju dzīves līmeni liecina otrais kritērijs –ienākumi un alga. Gan pirmais,gan otrais kriterijs ir cieši saistīts ar trešo-izglītība. Protams,valstij ir vajadzīgi cilvēki,kas savā darba ir profesionāļi. Ceturtais kritērijs-veselība. Es domāju ne tikai par cilvēka individuālo veselību,bet arī sabiedrības veselību. Sabiedrība,kurā nav narkomānijas, noziegumu un citu paradību,kas posta sabiedrību nav iespējama,bet valdībai ir jācenšas darīt visu ne tikai cilvēka,bet arī sabiedrības labā. Ja minētie kritērijiuzlabosies,tad mēs varēsim pateikt-cilvēkiem kļuvis dzīvot labāk.
Otrkārt,es pameģīnāšu izstrādāt ieteikumus valdībai,lai,tos īstenojot,cilvēki dzīvotu labāk. Lai samazinātu bezdarbības līmeni valdība var atvēlēt līdzekļus jaunu darba vietu izvedošanai, jāapspriež jautājums par nodokļu samazinājumu,pieskaitīt darba devējam un darba ņēmējam sociālās apdrošināšanas iemaksas. Jautājums par minimālo algu ir ļoti aktuāls,jo cenas aug pēc Eiropas Savienības standartiem,bet algas ir tādas pašas,ka pirms pievienošanas ES. Ko var izdarīt valdība? Es ieteiktu pakāpeniski paaugstināt minimālo algu atbilstoši cenu līmenim,lai cilvēks varētu droši atļauties iegadāties pirmas nepieciešamības preces.
Darbam vajag kvalificētus speciālistus,tātad valdībai ir jāpaugstinā izglītības līmeni. To var izdarīt,nodrošinot skolēnus un studentus ar informāciju par profesijām,kas ir nepieciešamas valstī,par studēšanas iespējām. Derētu arī paaugstināt stipedijas un finansēt labāko studentu studijas ārzemēs.Veselība ir viena no nozīmīgākajām cilvēka dzīves pamatvērtībām. To ietekmē dzīvesveids, apkārtējā vide (ūdens, gaiss, pārtika,darba vide), kā arī veselības aprūpes kvalitāte. Es ieteiktu valdībai paaugstināt aprūpes kvalitāti,materiāli atbalstot slimnīcas,medicīnu vispār. Jāinformē cilvēkus par visu,kas ir saistīts ar viņu veselību. Veselība ir atkārīga no apkārtējās vides,tātad,ir jārupējas par to,organizējot talkas un citus projektus. Talku organizēšana pie reizes ir labs veids cilvēku nodarbināšanai.
Manuprāt,cilvēki dzīvos labāk,ja valdība īstenos minētos noteikumus.