VIESNĪCAS “X” ATTĪSTĪBAS PROJEKTS ALŪKSNES PILSĒTĀ

Anotācija 3
Ievads 5
1. Alūksnes kā tūristu apmeklētas pilsētas – situācijas analīze 7
1.1. Alūksnes pilsētas tūrisma pozitīvo faktoru analīze 7
1.2. Alūksnes pilsētas tūrisma faktoru negatīvā analīze 13
2. Izmitināšanas iestāžu alternatīvas Alūksnes pilsētai 18
3. Divzvaigžņu viesnīcas un viesu mājas alternatīvu izpēte 20
3.1. Uzņēmējdarbības vides pētījums 20
3.2. Potenciālā tirgus pētījumu analīze 22
3.3. Viesnīcas, viesu nama “Alūksne” un to pakalpojumu apraksts 26
3.4. Ēdienu un dzērienu organizācijas daļas apraksts 29
3.4.1. Ēdināšanas bloka darbinieku apraksts 29
3.4.2. Kafejnīcas “Brīvdiena” darbības apraksts 30
3.4.3. Brokastu darbības organizēšana 30
3.4.4. Pārējā kafejnīcas darba laika organizēšana 31
3.4.5. Kafejnīcas virtuves, Room service darbība 31
3.5. Istabu pārvaldīšanas nodaļas apraksts 32
3.5.1. Uzņemšanas nodaļa 32
3.5.2. Saimniecības nodaļa 33
3.5.3. drošība, inženiertehniskais dienests, grāmatvedība 34
3.6. Viesnīcas, viesu mājas “Alūksne“ konkurences analīze 35
3.6.1. Viesnīca “Arāji” 35
3.7. Viesnīcas, viesu mājas “Alūksne” reklāmas 39
un veicināšanas pasākumu apraksts 39
3.7.1. Reklāmas un veicināšanas pasākumu apraksts 40
Izmantotā literatūra 47

Scroll to Top