Vingrinājumu komplekss uz vietas ar bumbu.

1.S.st.-Žakļstāja,bumba priekš krūtīm:
1.-apgrieziens uz kreiso pusi;
2.-s.st.;
3.-apgrieziens uz labo pusi;
4.-s.st.

2.S.st.-Žakļstāja,bumba pacelta augšā:
1.-pielieciens ar visu ķermeni uz kreiso pusi;
2.-s.st.;
3.-pielieciens ar visu ķermeni uz labo pusi.
4.-s.st.

3.S.st.-Kājas kopā,rokas saliktas ar bumbu priekš krūtīm:
1.-pacēlties uz ceļgaliem un pacelt bumbu uz augšu;
2.-s.st.;
3.-nolaisties ar bumbu līdz grīdai;
4.-s.st.

4.S.st.-Žakļstāja,ar sēju uz labo pusi:
1.-izlēciens uz priekšu,bumba uz priekšu;
2.-s.st.;
3.-izlēciens atpakaļ;
4.-s.st.

5.S.st.-Kājas plēcu platumā,bumba lejā:
1.-izlēciens uz priekšu;
2.-izlēciens pie labas kājas;
3.-izlēciens uz lēju;
4.-izlēciens pie kreisas kājas.

6.S.st.-Stāja uz ceļiem,rokas izstieptas priekš krūtīm:
1.-vēziens uz labo pusi,pieskariens līdz grīdām ar bumbu;
2.-s.st.;
3.-vēziens uz kreiso pusi,pieskariens līdz grīdām ar bumbu;
4.-s.st.

7.S.st.-Sēde,kājas plecu platumā:
1.-pieskariens ar bumbu pie labas kājas;
2.-pieskariens ar bumbu līdz grīdām;
3.-pieskariens ar bumbu pie kreisas kājas;
4.-pieskariens ar bumbu līdz grīdām.

8.S.st.-Gūļus uz grīdas,rokas ar bumbu izstieptas uz priekšu:
1.-vēziens ar bumbu uz augšu;
2.-vēziens ar bumbu kreisajā pusē;
3.-vēziens ar bumbu uz augšu;
4.-vēziens ar bumbu labajā pusē.

9.S.st.-Gūļus uz grīdas,bumba sastiepta starp ceļiem:
1.-piecēliens ar visu ķermeni līdz bumbai;
2.-s.st.

10.S.st.-Žakļstāja,bumba izstiepta uz priekšu,krūšu līmenī:
1.-vēziens ar labo ceļgali līdz bumbai;
2.-s.st.;
3.-vēziens ar kreiso ceļgali līdz bumbai;
4.-S.st.

Scroll to Top