vingrinājumu komplekss

1.S.st.-Kājas kopā, rokas gar vidukli, lēna soļošana:
1.-ieelpojums,rokas uz augšu;
2.-s.st.;
3.-izelpojums,rokas uz leju;
4.-s.st.

2.S.st.-Žakļstāja,rokas uz vidukļa:
1.-pielieciens uz kreiso pusi, ar izstiepto kreiso roku;
2.-s.st.;
3.-pielieciens uz labo pusi, ar izstiepto labo roku.
4.-s.st.

3.S.st.-Žakļstāja:
1.-pacēliens uz ceļgaliem un izstiepiens ar rokam uz augšu;
2.-s.st.

4.S.st.-Žakļstāja:
1.-solis uz labo pusi;
2.-s.st.;
3.-solis uz kreiso pusi;
4.-s.st.

5.S.st.-Kājas plecu platumā, rokas izstieptas:
1.-izlēciens uz labo pusi;
2.-s.st.;
3.-izlēciens uz kreiso pusi;
4.-s.st.

6.S.st.-Žakļstāja,rokas uz sāniem:
1.-pieskāriens pie kreisas kājas;
2.-s.st.;
3.-pieskāriens pie labas kājas;
4.-s.st.
7.S.st.-Žakļstāja,rokas izstieptas pret krūtīm:
1.-pieskāriens ar kreiso kāju pie laba elkoņa ;
2.-s.st.;
3.-pieskāriens ar labo kāju pie kreisa elkoņa;
4.-s.st.

8.S.st.-Pussēde,rokas izstieptas uz priekšu:
1.-izstiepiens ar gurniem uz labo pusi ;
2.-s.st.;
3.- izstiepiens ar gurniem uz kreiso pusi;
4.-s.st.

9.S.st.-Gūļus,laba kāja izstiepta zem 90 grādu leņķa, kreisa taisna :
1.-piecēliens ar pleciem līdz kājai;
2.-s.st.

10.S.st.- Gūļus,kreisa kāja izstiepta zem 90 grādu leņķa, laba taisna:
1.- piecēliens ar pleciem līdz kājai;
2.-s.st.

11.S.st.-Gūļus uz grīdas, kājas taisnas:
1.-pacēliens ar labo kāju;
2.-s.st.;
3.-pacēliens ar kreiso kāju;
4.-s.st.

12.S.st.-Gūļus uz sāniem, kājas taisnas:
1.- 1 pacēliens ar kreiso kāju;
2.-2 pacēliens;
3.-nolaist kāju uz pusi;
4.-nolaist kāju līdz galam.

13.S.st.-Gūļus,ar seju uz lēju, kājas sakrustotas:
1.-pacēliens(rokas zem 90 grādu leņķa);
2.-s.st.

14.S.st.-Gūļus,rokas aiz galvas, kājas saliktas:
1.-pieskāriens ar labo elkoni līdz ceļgaliem;
2.-s.st.:
3.-pieskāriens ar kreiso elkoni līdz ceļgaliem;
4.-s.st.

15. S.st.-Guļus uz sāniem, laba roka salocīta elkonī, kājas taisnas:
1.-izklupiens ar kreiso roku,pacēliens ar gurniem;
2.-s.st.

16. S.st.- Guļus uz sāniem, kreisa roka salocīta elkonī, kājas taisnas:
1.-izklupiens ar labo roku,pacēliens ar gurniem;
2.-s.st.

17.S.st.-Gūļus uz sāniem, kājas taisnas, laba roka aiz galvas:
1.-pacēliens ar galvu(strādā kakla muskuļi);
2.-s.st.

18. S.st.-Guļus uz sāniem, kājas taisnas, kreisa roka aiz galvas:
1.-pacēliens ar galvu;
2.-s.st.

19.S.st.-Kājas kopā, rokas gar vidukli, lēna soļošana:
1.-ieelpojums,rokas uz augšu;
2.-s.st.;
3.-izelpojums,rokas uz leju;
4.-s.st.

20.S.st.-Žakļstāja,rokas uz priekšu:
1.-pietupiens(mugura taisna);
2.-s.st.

21.S.st.-Pussēde,rokas taisnas pret grīdu,laba kāja salocīta,kreisa taisna
1.-izklupiens ar gurniem pret grīdu;
2.-s.st.

22.S.st.-Pussēde,rokas taisnas pret grīdu,kreisa kāja salocīta,laba taisna
1.-izklupiens ar gurniem pret grīdu;
2.-s.st.

23.S.st.-Pussēde,rokas uz gurniem, kājas plecu platumā:
1.-izklupiens uz labo pusi;
2.-s.st.;
3.-izklupiens uz kreiso pusi;
4.-s.st.

24.S.st.-Žakļstāja,rokas uz gurniem:
1.-pielieciens ar labo roku līdz kreisajai kājai;
2.-s.st.;
3.-pielieciens ar kreiso roku līdz labajai kājai;
4.-s.st.

25.S.st.- .-Kājas kopā, rokas gar vidukli, lēna soļošana:
1.-ieelpojums,rokas uz augšu;
2.-s.st.;
3.-izelpojums,rokas uz leju;
4.-s.st.