Vispārzināmie fakti-globālā sasilšana

Vispārzināmi fakti:
• Vidējā temperatūra pasaulē paaugstinājusies par 0,6o C pēdējo 130 gadu laikā
• Oglekļa dioksīda līmenis atmosfērā pieaudzis apmēram par 25% pēdējos 200 gados, palielinoties no 280 ppm līdz 356 ppm
• Metāna daudzums pēdējo 100 gadu laikā ir divkāršojies
• Slāpekļa oksīdu daudzums katru gadu palielinās apmēram par 0,25 %
• Ogļskābā gāze, metāns un slāpekļa oksīdi pieder pie siltumnīcas efektu izraisošajām gāzēm
• Ogļskābā gāzes, metāna un slāpekļa oksīdu daudzums palielinājies galvenokārt cilvēka rīcības rezultātā, kas saistīta ar enerģijas iegūšanu un patēriņu, transporta attīstību un lauksaimniecisko darbību
• Temperatūras paaugstināšanos izsauc ne tik daudz, kā sagaidāms, ogļskābās gāzes daudzuma palielināšanās atmosfērā, bet gan, kā domājams, sīko cieto daļiņu pieaugošais daudzums, (piemēram, industriālā darbība vai vulkāna izvirdumi u.c.) kas atstaro Saules starojumu
• Ogļskābās gāzes daudzuma divkāršošanās teorētiski varētu ietekmēt vidējās globālās temperatūras palielināšanos par 1-2o, ja citi ietekmējošie faktori paliktu nemainīgi.
Globālās sekas nākotnē
• Ja siltumnīcas efektu izsaucošo gāzu emisijas turpināsies palielināties (modelējot noskaidrots), tad, piemēram, CO2 līmenis divkāršosies nākošā gadsimta beigās. Ja ņem vērā citu papildfaktoru ietekmi kā, piemēram, pieaugošo ūdens tvaiku daudzumu, tad pēc aptuveniem aprēķiniem vidējā globālā temperatūra palielināsies par 1,5oC līdz 4,5 oC, visticamāk par ~ 2,5oC
• Temperatūras palielināšanās savukārt ietekmēs arī citus ar klimata izmaiņām saistītus faktorus
• Pasaules okeāna līmenis pacelsies par 50 cm nākošajā gadsimtā un turpinās pacelties arī tālākajā nākotnē. Zemāk esošā piekrastes zona applūdīs un da˛as vietas apdzīvojošās sugas (piemēram, solončakos), ja par tām neparūpēsies, ies bojā
• Varētu būt sagaidāmas straujas klimata maiņas izraisītas parādības: stipra karstuma periodi, plūdi, sausums, vētras u.c.
• Varētu mainīties pasaules veģetācijas zonas – pārvietosies robe˛as starp pļavu, me˛u un ar krūmājiem apaugušām platībām
• Klimats tuksnešos kļūs karstāks, pieaugs tuksneša platības, šis process kā prognozē, varētu būt ar neatgriezeniskām sekām
• 1/2 no pasaules ledus daudzuma izkusīs, Artikas ledus segas biezums saruks, līdz ar to Saules radiācijas līmenis paaugstināsies, arī globālā sasilšana pieaugs
• Izmaiņas saldūdens sistēmās ietekmēs biodaudzveidības samazināšanos, dzeramā ūdens krājumus un, iespējams, arī tā kvalitāti
• Lauksaimniecības produktivitāte saglabāsies tāda pati, taču varētu mainīties lauksaimniecības kultūru audzēšanas rajoni, kā arī palielināties atšķirības starp sausajiem un mitrajiem reģioniem
• Pārmērīga cilvēku migrācija no sausajiem un slapjajiem reģioniem izsauks konfliktus un veselības problēmas
• Cilvēku un dzīvnieku slimības “pārceļos” uz citiem reģioniem

Plūdi, vētras, orkāni, sausums – arvien biežāk tiek ziņots par šādām dabas katastrofām. Un arvien biežāk un pārliecinošāk saistībā ar tām tiek minētas klimata izmaiņas.

Klimata izmaiņas ir visnopietnākie draudi mūsu planētai. Globālā sasilšana veicina jūras līmeņa celšanos, izraisot postošus plūdus, vētras, ilgstošus sausuma periodus un saslimšanas ar tropiskajām slimībām. Daudzviet pasaulē jau šobrīd ir izjūtamas traģiskās globālās sasilšanas sekās. Mums ir jārīkojas, lai nepieļautu, ka situācija kļūst vēl daudz ļaunāka!