Stafete no A līdz Z

Stafetes „no A – Z” noteikumi

*Dalībniekus sadala 2 komandās tā, lai katrā no tām būtu vienāds dalībnieku skaits. (dalībnieku skaitam nav jābūt lielākam par 7 vienā komandā)
* No abām komandām dalībnieki izvēlas komandas kapteini.
*Dalībnieki tiek nostādīti 2 kolonnās ar skatu pret pārvaramajiem šķēršļiem.
* Stafetes laikā dalībniekiem jāievēro skolas iekšējās kārtības noteikumi
* Dalībniekiem jāklausa stafetes vadītājs, jāveic stafete, ievērojot tās visus nosacījumus un iepriekšminētos noteikumus.
*Par stafetes noteikumu pārkāpšanu dalībniekiem tiek izteikts aizrādījums, ar tā saturu iepazīstinot komandas kapteini. Dalībnieks var tikt diskvalificēts par atkārtotu noteikumu neievērošanu.

Stafete „no A – Z”

1. Komandas kapteinis izvēlas komandas vislabāko basketbolistu.
2. Komandas vislabākais basketbolists nostājas stafetes vadītāja norādītajā vietā.
3. Abu komandu priekšā stāvošajiem dalībniekiem tiek iedota basketbola bumba.
4. Dalībnieki uzsāk stafeti pēc vadītāja svilpes.
5. Dalībnieks piespēlē bumbu komandas labākajam basketbolistam, bet pats dodas pārvarēt dotos šķēršļus: vispirms izdara kūleni uz priekšu uz matrača, tad uz lapas, ar pie tās nolikto pildspalvu, uzraksta atrisinājumu dotajam uzdevumam, to izdarījis, dalībnieks saņem atpakaļ bumbu no komandas labākā basketbolista un, to driblējot, (par driblēšanu sauc bumbas sišanu pret zemi ar roku) dodas uz visas pārējās komandas atrašanās vietu, piespēlē bumbu kolonnas priekšā stāvošajam dalībniekam un pats nostājas kolonnas beigās.
6. Nākošais dalībnieks dara visu to pašu, ko pirmais.
7. Kad to izdarījuši visi komandas dalībnieki, izņemot komandas labāko basketbolistu, komandas labākais basketbolists skrien virzienā uz paklāju, izdara 3 lēcienus pāri paklājam, tad uz lapas, ar pie tās nolikto pildspalvu, uzraksta atrisinājumu dotajam uzdevumam, to izdarījis, komandas labākais basketbolists skrien virzienā uz pārējās komandas atrašanās vietu un, nonācis līdz komandas izveidotajai kolonnai, draudzīgi uzsit pa roku priekšā stāvošajam komandas biedram, kurš pēc komandas labākā basketbolista draudzīgā uzsitiena paceļ gaisā vienu roku, ar otru pieturēdams basketbola bumbu.
8. Uzvar tā komanda, kuras kolonnas priekšā stāvošais dalībnieks pēc komandas labākā basketbolista draudzīgā uzsitiena pirmais paceļ gaisā vienu roku, ar otru pieturēdams basketbola bumbu.