Volejbols.

VOLEJBOLS

(referāts sportā)

2005. gads
Volejbola vēsture.

1895. gadā Amerikā Viljams Morgans, fizkultūras pasniedzējs, ieteica jaunu spēli atpūtai. Sākumā bumbas vietā izmantoja kameru, kuras lidojuma ātrums nebija sevišķi liels. Tīkla augstums bija tikai 1,98 cm.
1897. gadā V.Morgans publicēja pirmos sacensību noteikumus.
1947. gadā Parīzē notika starptautiskais kongress, kur nodibināja Starptautisko volejbola federāciju.
1949. gadā notika Pirmais pasaules čempionāts.
1921. gadā notika pirmā oficiālā volejbola spēle Latvijā, tā notika Rēzeknē.
1964. un 1968. gadā Ivans Bugajenko, Latvijas volejbolists, ir ieguvis 2 olimpiskās zelta medaļas.

Noteikumi.

Volejbolā piedalās 6 spēlētāji katrā komandā. Pārvietošanās spēles laikā notiek pulksteņrādītāja virzienā, ja komanda iegūst serves tiesības. Laukuma izmērs – 9×18 m. Laukums ir pārdalīts uz pusēm ar tīklu. 3 m no laukuma viduslīnijas novilkta uzbrukuma zonas līnija, kas sadala laukumu uzbrukuma un aizsardzības zonās. Maiņas zona sakrīt ar uzbrukuma līnijas pagarinājumu līdz tiesneša- sekretāra galdiņam. Laukumā uz gala līnijas jābūt iezīmētai arī serves zonai 3 m attālumā no sānu līnijas.
Spēles laukums ir pārdalīts uz pusēm ar tīklu, kura augstums mainās atkarībā no spēlētāju vecuma un dzimuma (no 210 cm līdz 243 cm), tīkla augstumu mēra laukuma vidū, ar speciālu mērāmo nūju. Lai norobežotu spēles laukumu, pie tīkla piestiprinātas speciālas antenas, 80 cm virs tīkla, tā galos. Ja bumba pieskaras antenai – kļūda. Ja bumba skar tīklu pie serves, tā arī ir kļūda.
Ir 6 komandas pamatspēlētāji (6 rezerves spēlētāji max). Spēlētāju maiņas var izdarīt vairākkārt (6x vienā setā). Katru komandas pamatsastāva spēlētāju var nomainīt jebkurš rezerves spēlētājs, bet pamatsastāva spēlētājs var atgriezties laukumā, nomainot tikai to spēlētāju, kas viņu mainīja. Izpildot maiņu, noteikti jāievēro maiņas zona, pretējā gadījumā to ieskaita par pārtraukumu.
Katra seta sākumā protokolā ieraksta to pamata sastāvu, ar kādu komanda sāk setu. Ar katru setu izvietojums var tikt izmainīts. Par spēlētāju maiņu tiesnesim – sekretāram paziņo vai nu treneris, vai komandas kapteinis. Pamatsastāva spēlētāju setā var nomainīt tikai 1x.

Komanda zaudē bumbu, ja:
– bumba tiek mesta, turēta vai piespēlēta sev;
– spēlētājs bumbu skar 2x pēc kārtas (bloku neskaita);
– spēlētājs pārkāpj viduslīniju ar visu pēdu;
– spēlētājs pieskaras tīklam;
– bumba skar tīkla antenas;
– blokā piedalās aizsardzības zonas spēlētājs;
– aizsardzības zonas spēlētājs gremdē, atsperoties uzbrukuma zonā jeb uzkāpjot uz uzbrukuma līnijas;
– pieskaras bumbai ar ķermeni zem jostas vietas;
– nepareiza maiņa;
– izsit bumbu ārpus laukuma robežas;
– bumba atsitas pret laukumu.

Komanda zaudē tiesības uz servi, ja:
– bumba pieskaras kādam priekšmetam pirms tā nonākusi pretinieka laukumā;
– bumba pieskaras tīklam;
– komanda, kas servē, nosegusi servētāju;
– servētājs pārkāpj serves līniju.

Volejbola bumbas svars – 250 g, apkārtmērs – 65-68 cm, tai jābūt apaļai un vienkrāsainai, ar noteiktu spiedienu. Pirms spēles tiesnesim jāpārbauda bumbas derīgums. Bumbu nedrīkst mest, turēt, piespēlēt pats sev un ļaut tai nokrist. Spēlētājs nedrīkst 2x pēc kārtas pieskarties bumbai.
Spēles laiks nav ierobežots. Katrā setā komandai ir tiesības uz 2 x 30 sek. pārtraukumiem. Pēc tiesneša svilpes signāla komandām ir jāuzsāk spēle.
Izlozē piedalās katras komandas kapteiņi. Izloze nosaka, kura no komandām iegūst tiesības uz servi vai izvēlas laukuma pusi. Ja viens ir izvēlējies servi, tad otra komanda izvēlas laukuma pusi. Bumbu spēlē ievada tā komanda, kurai pēc izlozes tas ir jādara, izdarot servi no laukuma gala līnijas (serves zonas). Pār tīklu pārservētai bumbai pretinieka komandas spēlētāji drīkst pieskarties ne vairāk kā 3x (uzņemt, piespēlēt, gremdēt). Ja pretinieka komanda, uzņemot servi, pieļauj kļūdu, tad komanda, kas servējusi, iegūst punktu. Ja izpildot servi kļūdās pašu komandas spēlētāji, tad spēli pārtrauc un bumbu serves izpildīšanai iegūst pretinieka komanda. Visa spēle sastāv no 5 setiem un beidzas ar 3 uzvarētiem setiem vienai komandai. (izņēmumi 3 setu sacensības, kur jāuzvar 2 setos). Pēc katra seta komandas mainās laukumiem. Tikko āda no komandām iegūst 25 punktus, sets beidzas ar šīs komandas uzvaru. Seta nobeigumā vienas komandas pārsvaram jābūt vismaz 2 punkti, bet ne vairāk kā līdz 27 punktiem. Tādā gadījumā seta nobeigums būs 27:26. Visā spēlē uzvar komanda, kura guvusi uzvaru vismaz 2 setos no 3, vai 3 no 5. Katra kļūda, ko komanda pieļauj 3. vai 5. setā, ir zaudēts punkts. 3. un 5. setā komandas mainās ar laukuma pusēm pēc 8 iegūtiem punktiem.
Serve ir bumbas ievadīšana spēlē no serves zonas uz laukuma gala līnijām, lai uzsāktu punktu izcīņu. Servēt uzsāk komanda, kura ieguvusi tiesības izlozē. Viņai ir tiesības uz serves sākšanu arī 3. setā. 2. setā sāk servēt otra komanda. Serve jāveic 5 sek. laikā pēc tiesneša svilpes. Bumba ir noteikti jāpamet. Bumbu drīkst pārservēt, ja servētājs, to izmetot, nepieskaras bumbai. Atkārtot drīkst tikai 1x.

Serves neskaitās, ja:
1) bumba pieskaras kādam priekšmetam, pirms tā nonākusi pie pretinieka komandas;
2) bumba pieskaras tīklam un tikai tad ielido pretinieka laukumā;
3) komanda, kas servē, nosegusi servētāju;
4) ja servētājs pārkāpj laukuma līniju.

Bloks ir visefektīgākais aizsardzības un vienlaikus arī pretuzbrukuma paņēmiens. Izšķir individuālo, divu un triju cilvēku bloku. Bloku atļauts izpildīt tikai priekšējās uzbrukuma zonas spēlētājiem. Bloķēšana atļauta tikai tad, kad pretinieka komanda pabeigusi uzbrukumu. Bloks netiek pieskaitīts pie sitieniem un komandai ir tiesības izpildīt vēl 3 pieskaršanās.
Uzbrukuma jeb priekšējās zonas spēlētāji drīkst veikt jebkuru uzbrūkošu sitienu, no jebkura augstuma, ja tikai bumba atrodas viņu laukuma pusē.
Aizsardzības zonas spēlētāji drīkst veikt uzbrūkošu sitienu pa bumbu, ja atsperoties viņa pēdas neatrodas nedz uzbrukuma zonā, ne uz uzbrukuma līnijas. Pēc sitiena spēlētājs drīkst piezemēties uzbrukuma zonā. Aizsardzības zonas spēlētāji drīkst izpildīt uzbrūkošu darbību no uzbrukuma zonas, ja bumba sitiena brīdī ir zemāk nekā tīkla augšējā mala.
Bumbai drīkst pieskarties ar jebkuru ķermeņa daļu, kas ir virs jostas vietas. Ja vairāki spēlētāji vienlaicīgi pieskaras bumbai, tā nav kļūda, bet tie ir divi sitieni. Ja bumba pieskaras vairākiem spēlētājiem no dažādām komandām, komanda, kurā pusē paliek bumba, iegūst tiesības vēl uz 3 sitieniem.
Uzbrukuma līnija norobežo uzbrukuma zonu no aizsardzības zonas. Pati līnija iekļauta uzbrukuma zonā. Serves līnija (3 m no sānu līnijas uz gala līnijas). Ja spēlētājs uzkāpj uz viduslīnijas, tā nav kļūda, bet pārkāpt nedrīkst (ar visu pēdu).