Zīmju valoda

Valodas un komunicēšanas prasme pastāv jau no pašiem pirmsākumiem, tomēr vecākie avoti par zīmju valodu un nedzirdīgajiem cilvēkiem datējami ar 15. gs. Mūsdienās gandrīz katrā valstī ir nedzirdīgo zīmju valoda, kura katra no katras atšķiras tikai ar dažām niansēm. Zīmju valoda ir nedzirdīgo cilvēku sarunvaloda un komunikācijas iespēja ar ārpasauli un citiem cilvēkiem, kuriem ir tāda pati problēma – nedzirdība.