O.Vācietis dz. kr. Gamma

1) Vajag apzināties savus spēkus un iespējas, ko tu vari izdarīt un ko nē. Ja tu zini, ka vari kaut ko paveikt, tad vajag vienkārši būt par sevi pārliecinātam, un viss izdosies.
2) Vispirms ir jāatrisina problēmas, kas ir tevī pašā, un tad tikai vajag domāt par citu vai pasaules problēmām.
3) Jārada sava paradīze zemes virsū, lai cilvēks justos labi.