Biologija

Bioloģija

Bioloģija (grieķu: βίος, bios – “dzīvība”; λόγος, logos – “jēdziens, zinātne”)[1] ir dabas zinātne par dzīvību visās tās izpausmēs un par dzīvās matērijas organizāciju molekulārā, šūnu, audu, orgānu, organismu un organismu kopu līm

Ekosistēmas

Biosfēra- Zemes dzīvais apvalks
Biotops- sauszemes vai ūdenstilpes nogabals, kurā ir vienveidīgi vides apstākļi, aizņem konkrēta biocenoze
Populācija- vienas sugas īpatņu kopa, kas apdzīvo noteiktu teritoriju, atšķiras no citām populācijām
Biocenoze- noteiktā teritorijā mīto

diena

Dienas gaita ir beigusies. Pienācis vakars. Pasauli pārņem tumsa.
Debess velve kļūst ļoti tumša. Zvaigznes, mazie debesu spīdekļi zvīgo spoži. Tie veido vienu lielu, skaistu zīmējumu. Šis radošais nakts darbs mani iedvesmo. Tas ir neparasti skaists. Katra zvaigzne spīd citādāk. Vi

Kukaiņi

Kukaiņi.
Kukaiņi (Insecta) – seškājaini posmkāju dzīvnieki, ar pasaulē vislielako sugu daudzveidību. Ir zināmi vismaz 925000 kukaiņu sugu. Starp tām pazīstamākie ir tauriņi, vaboles, mušas, skudras un bites. Zinātni, kas pēta kukaiņus, sauc par entomoloģiju. Kuk