4.klases izpildīšanas paņēmieni u.c.

4.klase

Izpildīšanas paņēmiens

Legato – saistoši, plūstoši
Non legato –
Staccato (stacc.) – īsi atrauti
Reprīze –
Fermata – apstāšanās, pietur (pagarina skaņas vai pauzes ilgumu)
Da Capo (D.C.) al Fine (a. F.) – no sākuma līdz beigām, t.i., atkārtot skaņdarbu vai ā daļu līdz vietai, kas apzīmēta ar Fine
Volta –

Dinamikas apzīmējumi

Piano (p) – klusi
Mezzo piano (mp) – paklusi
Pianissimo (pp) – ļoti klusi
Forte (f) – skaļi, spēcīgi
Mezzo forte (mf) – vidēji skaļi
Fortissimo (ff) – ļoti skaļi
Crescendo (cresc.) –pakāpeniski pastiprinot skaņu
Diminuendo (dimin., dim.) – pakāpeniski noklusinot
Sforzando, sforzato (sfz. Sf.) – uzsvērti, ar spēku, akcentējot

Tempa apzīmējumi

Largo – lēni, plaši
Lento – lēni
Adagio – lēni, mierīgi
Adante – nesteidzoties, mierīgiem soļiem
Sostenuto (sost.) – izturēti
Moderato – mēreni (starp adante un allegro)
Allegro – ātri
Allegretto – vidēji ātri
Presto – ļoti ātri
Tempo di Valse – valša ritmā

Papildvārdi pie tempa apzīmējuma

Accelerando – paātrinot
Ritenuto (riten., rit.) – palēninot, kavējoties
Piu mosso –
Meno mosso – lēnāk
Poco – maz, nedaudz
Simile (sim.) – tāpat, līdzīgi, turpināt kā iepriekš norādīts
A tempo – iepriekšējā tempā, pamattempā

Izpildījuma raksturs

Dolce –maigi, mīļi
Con anima –
Risoluto – droši, noteikti
Leggiero, leggero (legg.) – viegli, ritoši
Espressivo (espressivo) – izteiksmīgi
Sostenuto (sost.) – izturēti
Cantabile, cantando – dziedoši
Grazioso – graciozi, vijīgi
Scherzando, scherzoso – jokojot, rotaļīgi, ar humoru