9.klases sporta ieskaite. Stafete

Rīgas 2. vidusskolas
9.c. Klases skolnieka
Artūra Zeļenkoveca

STAFETE
Fizkultūrā

Rīga, 2004
IEVADS
Mūsdienās liela sabiedrības daļai rūp sava veselība. Kā vienu no tās stiprināšanās veidiem var minēt nodarbošanos ar sportu. Kā vienu no šādiem interesantiem sporta veidiem varu minēt stafeti – vairāku secīgu vingrinājumu kompleksu, ko var izpildīt, kā atsevišķi, tā arī pa komandām, kur katrs komandas dalībnieks veic vienu konkrētu stafetes posmu. Salīdzinot ar pārējiem sporta veidiem stafetes ir universālas, tādēļ, ka tajās var iekļaut dažādus vingrinājumus.

STAFETES APRAKSTS
Nepieciešamais inventārs:
 2 pildbumbas
 2 tenisa bumbiņas
1. Stafete norisinās telpās (skolas sporta zālē)
2. Stafetē piedalās vairākas komandas, kurās katrā ir pa diviem dalībniekiem (turpmāk apzīmēsim tos ar burtiem A un B).
3. Stafete norisinās vienā posmā pēc, pēc kura uzreiz tiek noskaidrots stafetes uzvarētājs.
4. Stafeti tiesā trīs neatkarīgi tiesneši, no kuriem viens ir galvenais. Galvenais tiesnesis dod starta signālu, pēc kura dalībnieki uzsāk stafeti un viens no pārējiem tiesnešiem uzņem laiku. Stafete ir pabeigta, kad pēdējais komandas dalībnieks šķērso finiša līniju.
5. Stafetē uzvar tā komanda, kura stafeti ir veikusi visātrāk. Ja rezultāti ir vienādi abas komandas izpilda stafeti atkārtoti.
6. Komandas startē galvenā tiesneša noteiktajā kārtībā.
7. Katram komandas dalībniekam ir savādāks posms, tādēļ komandām ir svarīgi pirms sacensībām noteikt, kurš būs pirmais un kurš otrais dalībnieks. (pirmo dalībnieku uzskatīsim par A, otro – par B)
8. Stafetes 1.daļa (izpilda dalībnieks A; skat. 1.zīm.):
 Pēc galvenā tiesneša signāla dalībnieks A uzsāk stafeti no sporta zāles gala līnijas ejot zosu gājienā līdz zāles laukuma viduslīnijai
 Sasniedzis zāles viduslīniju stafetes dalībnieks izdara lēcienu no vietas un, ja viņš aizlecis tālāk par 2 m skrien uz zāles pretējo galu. (Ja lēciena rezultāts ir mazāks par 2 m, tad jāizdara vēl otrs lēciens, kuram jābūt tālākam par 1,5 m).
 Tad viņš izdara 5 atspiedienus pret grīdu un ātrā skrējienā atgriežas starta vietā, kur ar piesitienu uz pleca B dalībniekam nodod stafeti. Sākas stafetes 2.daļa.
9. Stafetes 2.daļa (izpilda dalībnieks B; skat. 2.zīm.):
 Tikai pēc stafetes nodošanas dalībnieks B uzsāk kustību. Šī dalībnieka uzdevums ir nogādāt divas pildbumbas zāles vidū.
 Otrs dalībnieka B uzdevums ir izmantojot divas tenisa bumbiņas, kas atrodas zāles vidū, aizmest dalībniekam A. Pēc šī uzdevuma izpildīšanas dalībnieks var atgriezties starta vietā.
10. Tikai, kad stafeti pabeigušas visas komandas tiesneši paziņo komandu, kura sacensībās ir uzvarējusi.

Otrā stafete.
Nepieciešamais inventārs:
 2 basketbola bumbas
 2 apļi
Neierobežots skaits dalībnieku divās komandās.
 Pēc galvenā tiesneša signāla dalībnieks uzsāk stafeti no sporta zāles gala līnijas atmuguriski skrienot līdz zāles laukuma viduslīnijai.
 Sasniedzis zāles viduslīniju dalībnieks paņem basketbola bumbu, un iespiedis to starp vēderu un kājām zirneklīti rāpo atpakaļ uz vietu, kur ir nolikts aplis.
 Tad dalībnieks met basketbola bumbu pret sienu 5 reizes, un atgriežas atpakaļ pie savas komandas.
 Stafete beidzas, uzsitot stafetes nākamajam dalībniekam pa plecu ar roku un atdodot viņam basketbola bumbu.
 Stafete ilgst, kamēr visi dalībnieki nav izdarījuši norādīto.
 Stafetē uzvar tā komanda, kura stafeti ir veikusi visātrāk.