Adidas virzīšana tirgū…

Anotācija, Ievads, apraksts kas ir Adidas un ar ko nodarbojas, kāda būtu iespējā pēc visiem mārketinga mix un noieta virzīšanas pamatelemntiem notiktu Adidas Roteiro futbola bumbas virzīšana tirgū! Secinājumi un izmantotā literatūra!
Every year many children in Africa die because they don’t have food and clothing. My target to this project is to create that kind of marketing and promotion mix which helps them by organization UNICEF.
In this project I want to augment this Adidas Roteioro ball’s sale and help to poor children in Africa.
UEFA and Adidas presented the new Official Match Ball for UEFA EURO 2004. Named Roteiro, the new ball will be used at all matches of the UEFA European Football Championship in Portugal.