Anglijas iedzīvotāji

Satura rādītājs.

Iedzīvotāju skaits un tā dinamika 3
Iedzīvotāju mehāniskā kustība 4
Iekšzemes migrācija 5
Ārējā migrācija 5
Iedzīvotāju dzimumstruktūra 6
Iedzīvotāju vecumstruktūra 7
Iedzīvotāju etniskais sastāvs 8
Iedzīvotāju reliģiskais sastāvs 9
Iedzīvotāji, kuri pārsnieguši 100 gadu vecumu 10
Secinājumi 11
Izmantotā literatūra 13Iekšzemes migrācija.
2. tabula [1.]

2. tabula [1.] – iedzīvotāju iekšējā migrācija.Ārējā migrācija.
3. tabula [2.]

3. attēls [2.] – iedzīvotāju ārējā migrācija.Iedzīvotāju dzimumstruktūra.
4. tabula [1.]

4. attēls [1.] – iedzīvotāju dzimumstruktūra.Iedzīvotāju vecumstruktūra.
5. tabula [1.]

5. attēls [1.] – iedzīvotāju vecumstruktūra.Iedzīvotāju etniskais sastāvs.
6. tabula [1.]

6. attēls [1.] – iedzīvotāju etniskais sastāvs.Iedzīvotāju reliģiskais sastāvs.
7. tabula [3.]

7. attēls [3.] – iedzīvotāju reliģiskais sastāvs.

Iedzīvotāji, kuri pārsnieguši 100 gadu vecumu (Anglija un Velsa)

8. tabula [2.]

8. attēls [2.] – iedzīvotāji, kuri pārsnieguši 100 gadu vecumu.Secinājumi.
1. tabulā tika apskatīts iedzīvotāju skaits no 1901. līdz 1999. gadam. Tabulā vērojams vienmērīgs pieaugums no 38.2 miljoniem iedzīvotāju 1901. gadā līdz 59.2 miljoniem 1999. gadā. Tas skaidrojams ar dzīves līmeņa paaugstināšanos un augstajām sociālajām garantijām no valdības puses.
2. tabulā redzams, ka visvairāk cilvēki izceļojuši no Londonas (47.7 tūkstoši) 1998. gadā. Tāpat cilvēki izceļojuši no Jorkas, Īrijas un Skotijas. Visbiežāk cilvēki migrē uz dienvidiem (1998. gadā ir iebraukuši 47 tūkstoši). Ir izskanējis viedoklis, ka angļi izceļo no Londonas lielā iebraucēju skaita dēļ.
3. tabula. Laika posmā no 1986. līdz 1996. gadam izceļojošo un ieceļojošo personu skaits ir mainījies ļoti dinamiski. Starp cilvēkiem ar profesionālu izglītību lielākais izbraukšanas gadījumu skaits ir bijis 1992. gadā (21 tūkstotis).
4. tabulā ir vērojams iedzīvotāju skaita pakāpenisks pieaugums no 1901. līdz 1998. gadam, turklāt sievietes visos laikos ir bijušas vairāk kā vīrieši.
5. tabula. Par cik cilvēku vidējais mūža ilgums no 1901. gada līdz mūsdienām ir paaugstinājies, ir palielinājies cilvēku skaits, kas pārsnieguši 50 gadu vecumu. Līdz ar to, neskatoties uz dzimstības samazināšanos, ir pieaudzis cilvēku skaits. Tas skaidrojams ar dzīves līmeņa uzlabošanos.
6. tabula. Pēc 1991. gada datiem ir redzams, ka lielākā iedzīvotāju daļa ir ar balto ādas krāsu – vairāk kā 90%. Pārējās etniskās grupas nepārsniedz vairāk kā vienu procentu katra. Taču Londonā iebraucēju īpatsvars ir krietni lielāks – Londonā dzīvo dažādu tautību cilvēki, kas runā dažādās valodās.
7. tabula. Lielākā Apvienotās Karalistes iedzīvotāju daļa pieder pie Romas katoļu, anglikāņu vai presbiterāņu draudzes. Apvienotajā karalistē reliģiskais sastāvs mainās ļoti lēni, tāpēc šādus aprēķinus veic ļoti reti.
8. tabula. Līdz 1951. gadam iedzīvotāju skaits, kuri pārsnieguši 100 gadu vecumu, bija salīdzinoši neliels. Sākot ar 1951. gadu šo cilvēku skaits strauji palielinās. 1971. gadā to skaits gandrīz sasniedza 2000. Sakarā ar materiālā stāvokļa uzlabošanos, šis skaitlim ir tendence pieaugt. Apvienotajā Karalistē lielu uzmanību pievērš veco cilvēku fiziskās un garīgās veselības uzlabošanai. Tiek atvērti dažādi mācību centri un pansionāti veciem cilvēkiem, kur tiem ir iespēja izkopt vēl neizkoptos talantus un atrast jaunas spējas. Vecajiem cilvēkiem ir pieejami psihologi, kas cenšas nepieļaut cilvēku ieslīgšanu depresijā.Izmantotā literatūra.
1. National Statistics and Social trends 30 of UK. 2000 edition.
2. Annuak Abstract of Statistics. 1999 edition.
3. www.ons.gov.uk