Augu nosaukumi kuros ir dzīvnieku vārdi

Augi

Latviski Latīniski

vārpainā krauklene Actaea spicata
Suņpētersīlis Aethusa cynapium
līdzīgā lapsaste Alopecurus aequalis Sobol.
niedru lapsaste Alopecurus arundinaceus Poir
peļastīšu lapsaste Alopecurus myosuroides Huds
pļavas lapsaste Alopecurus pratensis
dižzirdzene Angelica palustris
meža zirdzene Angelica sylvestris
divmāju kaķpēdiņa Antennaria dioica
suņu ilzīte Anthemis cotula
saraugļu suņburkšķis Anthriscus caucalis
dārza suņburkšķis Anthriscus cerefolium
spožais suņburkšķis Anthriscus nitida
meža suņburkšķis Anthriscus sylvestris
parastā kumeļpēda Asarum europaeum
nokarenais sunītis Bidens cernua
lapainais sunītis Bidens frondosa
trejdaivu sunītis Bidens tripartita
Benekena zaķauza Bromopsis benekenii
staltā zaķauza Bromopsis erecta
bezakotu zaķauza Bromopsis inermis
zarainā zaķauza Bromopsis ramosa
tīruma lāčauza Bromus arvensis
trīseņu lāčauza Bromus briziformis
mainīgā lāčauza Bromus commutatus
Japānas lāčauza Bromus japonicus
mīkstā lāčauza Bromus mollis
rudzu lāčauza Bromus secalinus
izspūrusī lāčauza Bromus squarrosus
purva cūkausis Calla palustris
briežu pulkstenīte Campanula cervicaria
zaķu grīslis Carex leporina
blusu grīslis Carex pulicaris
lapsu grīslis Carex vulpina
ārstniecības kumelīte Chamomilla recutita
maura kumelīte Chamomilla suaveolens
siļķu balanda Chenopodium vulvaria
purva vārnkāja Comarum palustre
plankumainais suņstobrs Conium maculatum
jūrmalas kamieļzāle Corispermum intermedium
plānspārnu kamieļzāle Corispermum leptopterum
izskatīgā vārnaspēda Coronopus didymus
zvīņainā vārnaspēda Coronopus squamatus
dobais cīrulītis Corydalis cava
vidējais cīrulītis Corydalis intermedia
blīvguma cīrulītis Corydalis solida
Vācijas vilkābele Crataegus alemanniensis
divirbuļu vilkābele Crataegus laevigata
Lindmaņa vilkābele Crataegus lindmanii
šķībkausa vilkābele Crataegus plagiosepala
vēdekļlapu vilkābele Crataegus rhipidophylla
Kurzemes vilkābele Crataegus x curonica
Daugavas vilkābele Crataegus x dunensis
Uhrovas vilkābele Crataegus x uhrovae
ārstniecības suņmēle Cynoglossum officinale
dzeltenā dzegužkurpīte Cypripedium calceolus
Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica
asinssarkanā dzegužpirkstīte Dactylorhiza cruenta
Fuksa dzegužpirkstīte Dactylorhiza fuchsii
stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata
plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata
Rusova dzegužpirkstīte Dactylorhiza russowii
parastā zalktene Daphne mezereum
augstais gaiļpiesis Delphinium elatum
parastā gaiļsāre Echinochloa crusgalli
adatainais dzeloņgurķis Echinocystis lobata
apaļgalvas ežziede Echinops sphaerocephalus
suņu ciņuvārpata Elymus caninus
tumšsarkanā dzeguzene Epipactis atrorubens
platlapu dzeguzene 70 Epipactis helleborine
purva dzeguzene Epipactis palustris
aitu auzene Festuca ovina
baložu gandrene Geranium columbinum
meža zaķpēdiņa Gnaphalium sylvaticum
dumbrāja zaķpēdiņa Gnaphalium uliginosum
divlapu žagatiņa Maianthemum bifolium
jūrmalas suņkumelīte Matricaria maritima
nesmaržīgā suņkumelīte Matricaria perforata
parastā strauspaparde Matteuccia struthiopteris
parastā lāčtauce Monotropa hypopitys
sīkā peļastīte Myosurus minimus
stāvā vilkakūla Nardus stricta
īstā kaķumētra Nepeta cataria
parastā čūskmēlīte Ophioglossum vulgatum
vīru dzegužpuķe Orchis mascula
bruņcepuru dzegužpuķe Orchis militaris
zalkšu dzegužpuķe Orchis morio
deguma dzegužpuķe Orchis ustulata
briežsakņu (Elzasas) brūnkāte Orobanche alsatica Kirschl
meža zaķskābene Oxalis acetosella
ragainā zaķskābene Oxalis corniculata
Dilēna zaķskābene Oxalis dillenii
Eiropas zaķskābene Oxalis stricta
četrlapu čūskoga Paris quadrifolia
briežu rūgtdille Peucedanum cervaria
zalkšu sūrene Polygonum bistorta
blusu sūrene Polygonum persicaria
bezdelīgactiņa Primula farinosa
gaiļbiksīte Primula veris
parastā ērgļpaparde Pteridium aquilinium
suņu roze Rosa canina
lācene Rubus chamaemorus
melnā cūcene Rubus nessensis
krokainā cūcene Rubus plicatus Weihe
baložu krievpoga Scabiosa columbaria
šaurlapu ežgalvīte Sparganium angustifolium
vienkāršā ežgalvīte Sparganium emersum
lielā ežgalvīte Sparganium erectum
kamolainā ežgalvīte Sparganium glomeratum

Latviski Latīniski

skaistaugļu balodene Atriplex calotheca
kailā balodene Atriplex glabriuscula
Ženēvas cekuliņš Ajuga genevensis
piramidālais cekuliņš Ajuga pyramidalis
ložņu cekuliņš Ajuga reptans
dārza balodene Atriplex hortensis
jūrmalas balodene Atriplex littoralis
garkāta balodene Atriplex longipes Drejer
garlapu balodene Atriplex oblongifolia
izplestā balodene Atriplex patula
šķēplapu balodene Atriplex prostrata Boucher
rožainā balodene Atriplex rosea
spožā balodene Atriplex sagittata
Tatārijas balodene Atriplex tatarica
melnā zīlaine Ballota nigra
purva sermulīte Hottonia palustris
zalkšpiene Picris echioides