MO

Untitled MICROSOFT WORD MICROSOFT Word 2000 ir teksta apstrādes programma, kas dod iespēju ātri un kvalitatīvi veidot dokumentus. Var veikt šādas darbības: izveidot dokumentu;

civilā aizsardzība

Untitled civilā aizsardzība Organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, kuru īsteno, lai nodroš

Par sievas psihologiju

Как стать мудрой женой: советы для девушек Как стать мудрой женой Важным элементом семейной жизни является

krustabas

Godi un tradīcijas ir tautas kultūras sastāvdaļa, ar kuru palīdzību tā nevar pazust citās tautās. Nemirstīgas ir tās tautas, kuras ciena un godā senču tikumus un paražas. Latviešiem kā senai tautai bija izkopta sava kultūra, ar kuras palīdzību viņus varēja atšķirt no citām t

Epidēmijas

Epidēmiju iemesli Antīkā laika cilvēki iztēlojās epidēmijas kā neredzama ienaidnieka nāvīgu triecienu. 5. gadsimtā pirms Kristus dzīvojošais grieķu filozofs Empedokls bija viens no pirmajiem, kas domāja, ka infekcijas slimībām var būt arī patiesi dabīgs cēlonis. Diemžēl š

“Indrāni”‘ paaudžu konflikts

īpašumiem, varas, naudas, jo pretējā gadījumā viņi atbalstītu veco Indrānu lēmumu. Jau tūlīt pat lugā parādās pirmie lielie meli, kad Ieva, lai iegūtu māju, paziņo, ka otrs Indrānu dēls nemaz nedomā atgriezties mājās: „Un Kārlis arī paliks Pēterburgā”. Un tūlīt rodas