bibliotekārā apkalpošana ( 15-16 gadi)

Pusaudži vēlas lai viņus uztvertu, kā pieaugušos un tā arī pret viņiem izturētos. Tāpēc bieži vien viņi nonāk konfliktos ar skolotājiem un vecākiem, kā arī ar tiem pedagogiem un darbiniekiem ar kuriem viņiem nākas saskarties. Ar visām šim izmaiņām pusaudžu dzīvē ir jārēķinās jebkuram pieaugušajam arī bibliotekāram un jāspēj īstajā brīdī un vietā spēt palīdzēt viņam ne tikai kā profesionāls savu tiešo pienākumu veicējs, bet arī kā draugs un labs padomdevējs.
Lasīšanas loma personības attīstībā ir temats, kas ir ļoti aktuāls. Ar šīs problēmas pētīšanu nodarbojas pedagoģijas zinātnieki, psihologi un sociologi.