ierakstīšana reģistrā

4. VEIDLAPA Pieteikums kapitālsabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā

Datums
I0ı5I ı1ı1ı.ı2ı0ı0ı7ı
(diena) (mēnesis) (gads) Vieta
Rīga
1. Kapitālsabiedrības veids
Atzīmēt   sabiedrība ar ierobežotu atbildību • akciju sabiedrība
2. Firma (komersanta nosaukums)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALEKSA SPA”

3. Juridiskā adrese
Valsts

Latvija Pilsēta/cita apdzīvota vieta

Gulbene Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa nr.

Nākotnes iela 2k2 – 28 Pasta indekss

LV – 4401
4. Prokūras Atzīmēt   nav • ir  jāaizpilda un jāpievieno 5.veidlapa
5. Filiāles Atzīmēt   nav • ir  jāaizpilda un jāpievieno 7.veidlapa
6. Darbības laiks Atzīmēt  beztermiņa • līdz datumam ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
(diena) (mēnesis) (gads)

• līdz mērķa sasniegšanai

7. Pamatkapitāla lielums (latos)
Pamatkapitāls

3000 Parakstītais pamatkapitāls

3000 Apmaksātais pamatkapitāls

3000

8. Sabiedrība ar papildu atbildību Atzīmēt   nav • ir 

8.1. Dalībnieki – fiziskās personas, kuri par sabiedrības saistībām atbild ar visu savu mantu

Vārds

Uzvārds
Personas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, jānorāda dzimšanas datums, mēnesis, gads)

Dzīvesvietas adrese
Valsts Pilsēta/cita apdzīvota vieta

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa nr.
Pasta indekss
Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, jānorāda cita pasei pielīdzināma dokumenta dati)
Dokumenta veids Izdošanas datums
ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
(diena) (mēnesis) (gads) Dokumenta numurs
Izdevējs

Vārds

Uzvārds
Personas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, jānorāda dzimšanas datums, mēnesis, gads)

Dzīvesvietas adrese
Valsts Pilsēta/cita apdzīvota vieta

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa nr.

Pasta indekss
Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, jānorāda cita pasei pielīdzināma dokumenta dati)
Dokumenta veids Izdošanas datums
ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
(diena) (mēnesis) (gads) Dokumenta numurs
Izdevējs

8.2. Dalībnieki – juridiskās personas, kuri par sabiedrības saistībām atbild ar visu savu mantu

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı
Nosaukums (firma)

Juridiskā adrese
Valsts

Pilsēta/cita apdzīvota vieta
Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa nr.
Pasta indekss
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı
Nosaukums (firma)

Juridiskā adrese
Valsts
Pilsēta/cita apdzīvota vieta
Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa nr.

Pasta indekss

9. Valdes sastāvs

Nr.p.k. 01 Atzīmēt  • valdes loceklis ývaldes priekšsēdētājs
Informācija par valdes locekli
Vārds

Baiba Uzvārds

Rudzīte Personas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, jānorāda dzimšanas datums, mēnesis, gads)
020687 – 12345

Dzīvesvietas adrese
Valsts
Latvija Pilsēta/cita apdzīvota vieta
Gulbene
Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa nr.
Nākotnes iela 2k2 – 28
Pasta indekss
LV -4401
Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, jānorāda cita pasei pielīdzināma dokumenta dati)
Dokumenta veids

Pase Izdošanas datums
I0ı1ı . ı0ı7ı . ı2ı0ı0ı3ı
(diena) (mēnesis) (gads) Dokumenta numurs

LK0231456
Izdevējs
Limbažu pasu daļa
Tiesības pārstāvēt sabiedrību

Atzīmēt   ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi • ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar 
•_______ valdes locekļiem
(skaits) • visiem valdes locekļiem • ________________________

Apliecinājums
Piekrītu būt par šīs kapitālsabiedrības valdes locekli un apliecinu, ka valdes locekļa amata ieņemšanai šķēršļu nav.
Vārds
Baiba Uzvārds
Rudzīte Paraksts
Baiba Rudzīte
Vieta
Gulbene Datums 0ı5ı . ı1ı1ı . ı2ı0ı0ı7ı
(diena) (mēnesis) (gads)

Nr.p.k.
Atzīmēt  • valdes loceklis • valdes priekšsēdētājs
Informācija par valdes locekli
Vārds

Uzvārds
Personas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, jānorāda dzimšanas datums, mēnesis, gads)

Dzīvesvietas adrese
Valsts Pilsēta/cita apdzīvota vieta

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa nr.

Pasta indekss
Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, jānorāda cita pasei pielīdzināma dokumenta dati)
Dokumenta veids Izdošanas datums
ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
(diena) (mēnesis) (gads) Dokumenta numurs
Izdevējs

Tiesības pārstāvēt sabiedrību

Atzīmēt  • ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi • ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar 
• ______ valdes locekļiem
(skaits) • visiem valdes locekļiem • ________________________

Apliecinājums

Piekrītu būt par šīs kapitālsabiedrības valdes locekli un apliecinu, ka valdes locekļa amata ieņemšanai šķēršļu nav.
Vārds
Uzvārds
Paraksts
Vieta Datums ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
(diena) (mēnesis) (gads)

10. Padomes sastāvs

Nr.p.k. Atzīmēt 
• padomes priekšsēdētājs • padomes priekšsēdētāja vietnieks • padomes loceklis
Vārds

Uzvārds
Personas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, jānorāda dzimšanas datums, mēnesis, gads)

Dzīvesvietas adrese
Valsts Pilsēta/cita apdzīvota vieta

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa nr.

Pasta indekss
Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, jānorāda cita pasei pielīdzināma dokumenta dati)

Dokumenta veids Izdošanas datums
ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
(diena) (mēnesis) (gads) Dokumenta numurs
Izdevējs

Nr.p.k.
Atzīmēt 
• padomes priekšsēdētājs • padomes priekšsēdētāja vietnieks • padomes loceklis
Vārds

Uzvārds
Personas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, jānorāda dzimšanas datums, mēnesis, gads)

Dzīvesvietas adrese
Valsts Pilsēta/cita apdzīvota vieta

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa nr.

Pasta indekss
Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, jānorāda cita pasei pielīdzināma dokumenta dati)
Dokumenta veids Izdošanas datums
ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
(diena) (mēnesis) (gads) Dokumenta numurs
Izdevējs

Nr.p.k.
Atzīmēt 
• padomes priekšsēdētājs • padomes priekšsēdētāja vietnieks • padomes loceklis
Vārds

Uzvārds
Personas kods (ja ārvalstniekam nav personas koda, jānorāda dzimšanas datums, mēnesis, gads)

Dzīvesvietas adrese

Valsts Pilsēta/cita apdzīvota vieta

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa nr.

Pasta indekss
Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, jānorāda cita pasei pielīdzināma dokumenta dati)
Dokumenta veids Izdošanas datums
ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
(diena) (mēnesis) (gads) Dokumenta numurs
Izdevējs

11. Personas, kuras paraksta pieteikumu (Jāaizpilda, ja pieteikumu kāda dibinātāja vārdā paraksta cita persona)
Vārds

Uzvārds
Personas kods

Dzīvesvietas adrese
Valsts Pilsēta/cita apdzīvota vieta

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa nr.

Pasta indekss
Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, jānorāda cita pasei pielīdzināma dokumenta dati)
Dokumenta veids Izdošanas datums
ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
(diena) (mēnesis) (gads)
Dokumenta numurs
Izdevējs

Kuru no dibinātājiem pārstāv un uz kāda tiesiska pamata:

Vārds

Uzvārds
Personas kods

Dzīvesvietas adrese
Valsts Pilsēta/cita apdzīvota vieta

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa nr.

Pasta indekss
Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, jānorāda cita pasei pielīdzināma dokumenta dati)
Dokumenta veids Izdošanas datums
ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
(diena) (mēnesis) (gads) Dokumenta numurs
Izdevējs

Kuru no dibinātājiem pārstāv un uz kāda tiesiska pamata:

Vārds

Uzvārds
Personas kods

Dzīvesvietas adrese
Valsts Pilsēta/cita apdzīvota vieta

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa nr.

Pasta indekss
Pases dati (Ja ārvalstniekam nav pases, jānorāda cita pasei pielīdzināma dokumenta dati)
Dokumenta veids Izdošanas datums
ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
(diena) (mēnesis) (gads) Dokumenta numurs
Izdevējs

Kuru no dibinātājiem pārstāv un uz kāda tiesiska pamata:

12. Pievienotie dokumenti (Jānorāda dokuments, eksemplāru skaits, lapu skaits)

1.Dibināšanas līgums, 1.eksemplārs uz 2 lapām;
2. Statūti, 1 eksemplārs uz 1. lapas;
3. Valdes paziņojums par juridisko adresi, 1eksemplārs uz 1. lapas.
4.Bankas izziņa par pamatkapitāla apmaksu, 1 eksemplārs uz 1 lapas;
5. Kvīts par valsts nodevas samaksu par reģistrāciju,1 eksemplārs uz vienas lapas;
6.Kvīts par reģistrācijas sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, 1 eksemplārs uz vienas lapas.

13. Apliecinājums
Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst dibināšanas dokumentiem un komersanta pieņemtajiem lēmumiem.

14. Paraksti

Vārds
Baiba Uzvārds
Rudzīte Paraksts
Baiba Rudzīte
Vieta
Gulbene Datums 0ı5ı . ı1ı1ı . ı2ı0ı0ı7ı
(diena) (mēnesis) (gads)

Vārds

Uzvārds
Paraksts

Vieta Datums ı___ı___I ı___ı___ı.ı___ı___ı___ı___ı
(diena) (mēnesis) (gads)

Vārds

Uzvārds
Paraksts

Vieta Datums ı___ı___I ı___ı___ı.ı___ı___ı___ı___ı
(diena) (mēnesis) (gads)

Vārds

Uzvārds
Paraksts

Vieta Datums ı___ı___I ı___ı___ı.ı___ı___ı___ı___ı
(diena) (mēnesis) (gads)

Vārds

Uzvārds
Paraksts

Vieta Datums ı___ı___I ı___ı___ı.ı___ı___ı___ı___ı
(diena) (mēnesis) (gads)

Ņem vajadzīgo veidlapu skaitu. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro. Visas aizpildītās veidlapas sanumurē un cauršuj.”

KVĪTS

Valsts nodeva: 100 LVL
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Kods TRELLV22
Konts LV84TREL1060190913200

KVĪTS

Par publikāciju: 24 LVL
Saņēmējs: BO VSIA “Latvijas Vēstnesis”
reģ.nr. 40003113794
SEB Unibanka Rīdzenes filiāle
kods UNLALV2X
konts LV56UNLA0002100609196
Maksājuma mērķis: ALEKSA SPA, Gulbene, Nākotnes iela 2k2 -28, LV – 4401

BANKA

IZZIŅA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALEKSA SPA” ir veikusi iemaksas kontā LV02PARX1234567890147 2000 LVL apmērā kā uzņēmuma pamatkapitāla apmaksa.

06.11.2007 Jānis Zāle (J. Zāle)

Komercreģistra iestādei –
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Rīgas iestādei

Pērses ielā 2, Rīgā, LV 1011

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALEKSA SPA” valdes

Gulbene, Nākotnes iela 2k2 – 28

Paziņojums par sabiedrības juridisko adresi

Ar šo paziņojam, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību ” ALEKSA SPA ” valde atrodas Gulbene, Nākotnes iela 2k2 – 28

Rīgā, 2007.gada 5. novembrī.

Valdes locekļi

Baiba Rudzīte

Baiba Rudzīte

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALEKSA SPA”
statūti

1. Firma.

Sabiedrības firma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALEKSA SPA”.

2. Pamatkapitāls.

Sabiedrības pamatkapitāls ir 3000 LVL. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 30 kapitāla daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 100LVL.

3. Valde.

Sabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļiem, kurš pārstāv sabiedrību bez ierobežojumiem.

Rīgā, 2007.gada 5.novembrī.

Dibinātājs

Baiba Rudzīte
(B. Rudzīte)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALEKSA SPA”
dibināšanas lēmums

Gulbenē, 2007.gada5. novembrī

Es, Baiba Rudzīte, personas kods 020687 – 12345, dzīvo Gulbenē, Nākotnes ielā 2k2 – 28,nolemju dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību (turpmāk – Sabiedrība):

1. Firma.

Sabiedrības firma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALEKSA SPA”.

2. Pamatkapitāls.

Sabiedrības pamatkapitāls ir 3000 LVL. Pamatkapitāls ir sadalīts 30 daļās, vienas daļas nominālvērtība ir 100 LVL.

3. Pamatkapitāla apmaksas kārtība.

Sabiedrības dibinātājs apmaksā Sabiedrības pamatkapitālu naudā, iemaksājot naudu Sabiedrības bankas kontā. 2000 LVL tiek apmaksāti līdz Sabiedrības pieteikuma iesniegšanai komercreģistra iestādei, bet pārējie 1000 LVL – gada laikā no Sabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā.

4. Dibinātājam pienākošos daļu skaits.

Sabiedrības dibinātājam pieder visas Sabiedrības pamatkapitāla daļas.

5. Dibināšanas izdevumi.

Sabiedrības dibināšanas izdevumu pieļaujamais apmērs ir 400 LVL, kurus sedz Sabiedrības dibinātājs.

6. Valde.

Sabiedrības valdes locekļi ir: Baiba Rudzīte, personas kods 020687 – 12345, dzīvo Gulbenē, Nākotnes ielā 2k2 – 28

7. Padome.

Sabiedrībai nav padomes.

8. Revidents.

Sabiedrības revidents ir Laila Laiviniece, 221179 – 12534, dzīvo Gulbenē, Gaitnieku ielā 1a – 47 .

Dibinātājs: Baiba Rudzīte (B. Rudzīte)