MĀJOKLIS

RAIBĀ KARAĻVALSTS; MAZAS VILTĪBIŅAS; KUR SASTOPAS GADSIMTI; PAŠAI SAVA ISTABA; VISS PAR GULTU; VAI ZINĀT, KA...; KO DER ZINĀT IZVĒLOTIES MATRACI!