informacija par olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžu !

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas kontaktinformācija un ziņas īsumā [5]
2004-10-04

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža ir Valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās un profesionālās vidējās izglītības mācību iestāde.
Koledžā mācās 500 studentu un audzēkņu un strādā 35 skolotāji un pasniedzēji. Studenti Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā iegūst 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis).
• Studenti Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā iegūst 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis).
Studiju programmas nosaukums Iegūstamā kvalifikācija Iepriekšējā izglītība Studiju ilgums
“Vides aizsardzības tehnoloģija” Vides tehnologs vidējā vai vidējā profesionālā izglītība 3 gadi
“Pārtikas produktu kvalitātes kontrole” Pārtikas produktu kvalitātes speciālists vidējā vai vidējā profesionālā izglītība 3 gadi
“Biotehnoloģija” Biotehnologs vidējā vai vidējā profesionālā izglītība 3 gadi
• Audzēkņi Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā iegūst profesionālo vidējo izglītību (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis).
Izglītības programmas nosaukums Iegūstamā kvalifikācija Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums
“Vides kontrole un aizsardzība” Vides tehniķis pamatizglītība 4 gadi
“Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas” Pārtikas produktu kvalitātes inspektors pamatizglītība 4 gadi
“Biotehnoloģija” Biotehnologa palīgs pamatizglītība 4 gadi
“Ražošanas tehnoloģija” Iekārtu mehāniķis pamatizglītība 4 gadi
“Elektromontāža un elektromehānika” Elektroiekārtu ekspluatācijas elektriķis pamatizglītība 4 gadi
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas kontaktinformācija:
• Tel.7962141 (direktors mag.paed.Valērijs Krupskis), tel.7963533 (direktora 1.vietnieks mag.paed.Juris Gerasimovs), tel.7963363 (mācību daļa), Teodora Zeiferta ielā 2, Olaine, Rīgas rajons, LV—21114, e—pasts: olaineskoledza@omtk.edu.lv.