Japānas tejas cerimonija

Japānas tējas ceremonijas vēsture
chado – tējas ceļš
Chanoyu tējas ceremonijas kārtība un simbolika
Izmantotā literatūra
Буддизм в Японии. – Москва, Наука, 1993.;
Энциклопедия для детей. В 6 томах; гл. ред. М.Д. Аксёнова. – Москва, Аванта+, 1997. – Т.6. Ч.1. – Религии мира.;
Японская мифология: энциклопедия. – Москва, Эксмо, 2004.;
http://www.enonline.sh.cn/CClook.asp?id=11416
http://www.enonline.sh.cn/CClook.asp?id=12098
http://www.teahyakka.com/E.html
http://www.urasenke.or.jp/texte/index.html
http://web-japan.org/factsheet/tea/history.html
http://nh.essortment.com/japanteaceremo_rxme.htm
http://mcel.pacificu.edu/as/students/tea/home.html