krievu apkalpošanas metode

Krievu apkalpošanas metode

Ēdienus pasniedz koplietošanas traukos. Šo metodi dēvē par metodi krievu gaumē, jo viesi apkalpo paši sevi. Tas notiek šādi:

 Galds iepriekš klāts ar individuāliem traukiem un galda piederumiem katram viesim, ņemot vērā viņa pasūtījumu;

 Viesmīlis saņem ēdienus koplietošanas traukos;

 Atnes tos un noliek uz servanta;

 Pieliek klāt koplietošanas galda piederumus, ar ko paņemt ēdienu;

 Ar labo roku novieto ēdienu uz galda pa vidu tā, lai koplietošanas galda piederumi būtu pa labi no viesa;

 Viesis apkalpo pats sevi un piedāvā blakussēdētājam, uzliekot ēdienu no koplietošanas šķ

ķ
ķīvja ar koplietošanas galda piederumiem uz individuālā šķīvja;

 Ja vienlaikus jāizvieto vairāki ēdieni, tos sakārto, ievērojot trauku lielumu un ēdienu ēšanas secību;

 Lielākus, augstākus traukus liek galda vidū;

 Zemākus – galda malās;

 Zivju ēdienus tuvāk, tad salātus un gaļas ēdienus tālāk u.t.t.;

 Viesmīlis uzmana viesu darbību un, ja nepieciešams, novāc tukšos koplietošanas traukus;

 Ja nepieciešams, papildina ēdienus;

 Nomaina individuālos traukus, piemēram, pēc zivju ēdiena;

 Novāc netīro šķīvi kopā ar galda piederumiem;

 Atnes tīru šķīvi un viesim no labās puses ar labo roku noliek tieši priekšā;

 Galda piederumi nākamā ēdiena ēšanai jau at
t
trodas uz galda, kad to klāj;

 Pirms pasniedz nākamo ēdienu grupu, vispirms:

 Novāc koplietošanas traukus;

 novāc netīros individuālos traukus kopā ar galda piederumiem;

 atnes tīrus šķīvjus nākamajam ēdienam, ja pasniedz karsto ēdienu, tad šķīvjus sasilda līdz 40˚C temperatūrai;

 pasniedz nākamo ēdienu koplietošanas traukos, piemēram, zupu,ko pa
a
asniedz zupas terīnē ar vāku un kausu;

 zupas terīni uz pamatšķīvja ar salvetes paliktni novieto galda vidū;

 pa kreisi no zupas terīnes novieto pamatšķīvīti vāka uzlikšanai;

 pa labi no zupas terīnes – pamatšķīvīti kausa uzlikšanai;

 viesmīlis vispirms noņem zupas terīnes vāku un novieto uz pamatšķīvīša pa kreisi no zupas terīnes;

 tad novieto zupas kausu ar roklturi labajā pusē uz pamatšķīvīša pa labi no zupas terīnes;

 novēl „labu apetīti” viesiem

 viesi sevi apkalpo, ielejot zupu.