krievu apkalpošanas metode

Krievu apkalpošanas metode

Ēdienus pasniedz koplietošanas traukos. Šo metodi dēvē par metodi krievu gaumē, jo viesi apkalpo paši sevi. Tas notiek šādi:
 Galds iepriekš klāts ar individuāliem traukiem un galda piederumiem katram viesim, ņemot vērā viņa pasūtījumu;
 Viesmīlis saņem ēdienus koplietošanas traukos;
 Atnes tos un noliek uz servanta;
 Pieliek klāt koplietošanas galda piederumus, ar ko paņemt ēdienu;
 Ar labo roku novieto ēdienu uz galda pa vidu tā, lai koplietošanas galda piederumi būtu pa labi no viesa;
 Viesis apkalpo pats sevi un piedāvā blakussēdētājam, uzliekot ēdienu no koplietošanas šķīvja ar koplietošanas galda piederumiem uz individuālā šķīvja;
 Ja vienlaikus jāizvieto vairāki ēdieni, tos sakārto, ievērojot trauku lielumu un ēdienu ēšanas secību;
 Lielākus, augstākus traukus liek galda vidū;
 Zemākus – galda malās;
 Zivju ēdienus tuvāk, tad salātus un gaļas ēdienus tālāk u.t.t.;
 Viesmīlis uzmana viesu darbību un, ja nepieciešams, novāc tukšos koplietošanas traukus;
 Ja nepieciešams, papildina ēdienus;
 Nomaina individuālos traukus, piemēram, pēc zivju ēdiena;
 Novāc netīro šķīvi kopā ar galda piederumiem;
 Atnes tīru šķīvi un viesim no labās puses ar labo roku noliek tieši priekšā;
 Galda piederumi nākamā ēdiena ēšanai jau atrodas uz galda, kad to klāj;
 Pirms pasniedz nākamo ēdienu grupu, vispirms:
 Novāc koplietošanas traukus;
 novāc netīros individuālos traukus kopā ar galda piederumiem;
 atnes tīrus šķīvjus nākamajam ēdienam, ja pasniedz karsto ēdienu, tad šķīvjus sasilda līdz 40˚C temperatūrai;
 pasniedz nākamo ēdienu koplietošanas traukos, piemēram, zupu,ko pasniedz zupas terīnē ar vāku un kausu;
 zupas terīni uz pamatšķīvja ar salvetes paliktni novieto galda vidū;
 pa kreisi no zupas terīnes novieto pamatšķīvīti vāka uzlikšanai;
 pa labi no zupas terīnes – pamatšķīvīti kausa uzlikšanai;
 viesmīlis vispirms noņem zupas terīnes vāku un novieto uz pamatšķīvīša pa kreisi no zupas terīnes;
 tad novieto zupas kausu ar roklturi labajā pusē uz pamatšķīvīša pa labi no zupas terīnes;
 novēl „labu apetīti” viesiem
 viesi sevi apkalpo, ielejot zupu.