māras zālītes bibliogrāfija

2007. gads
Janvārī J.Miltina Panevežas Drāmas teātrī notiek lugas “Zemes nodoklis” pirmizrāde. Lugu tulkojis Silvestras Gaižiūnas.
– 15.februārī Slovēnijā, Ļubļanas Pilsētas teātrī notiek lugas “Zemes nodoklis” pirmizrāde. Lugu tulkojusi Alja Predana.
– 17.februārī Dailes teātrī notiek dramatiskās poēmas “Pērs Gints nav mājās” pirmizrāde.
2006.gads – Apgādā “Atēna” iznāk dzejas izlase angļu valodā “Sun Stroke in the Dark”, Margitas Gailitis tulkojumā.
– Apgādā “Vaga” (Viļņa, Lietuva) izdota luga “Margarēta” un un eseja “Nepabeigtās domas”, Silvestras Gaižiūnas tulkojumā.
– 11.februārī Latvijas Nacionālajā teātrī notiek rokoperas “Hotel Kristina” pirmizrāde. Komponists Jānis Lūsēns.
– 15.aprīlī Dailes teātrī iestudētās lugas “Zemes nodoklis” 100. izrāde.
– Decembrī Latvijas Nacionālajā operā izdod “Putnu operas” DVD.
– Sarakstīts librets bērnu operai “Leļļu opera”. Komponists Jānis Lūsēns.
2005. gads
– Saņem Latvijas Rakstnieku savienības un Valsts Kultūrkapitāla fonda Gada balvu literatūrā.
– 15. janvārī lugas “Zemes nodoklis” pirmizrāde Rīgas Krievu drāmas teātrī ar nosaukumu “Visi cilvēki ir kaķi”.
– 19. februārī lugas “Margarēta” pirmizrāde Lietuvā, Juozas Miltinis Drāmas teātrī.
– 16.septembrī notiek mūzikla “Meža gulbji” atkārtotās izrādes pirmizrāde.

2004. gads
– 7. februārī lugas “Zemes nodoklis” pirmizrāde Sanfrancisko Mazajā teātrī. Režisors L.Siliņš.
– Izdota dzejoļu izlase jaunatnei “Notikumi”.
– Saraksta komēdiju “Še tev Žūpu Bērtulis!”
– apgādā “Atēna” iznāk četru lugu krājums – tur iekļauti darbi “Neglītais pīlēns”, “Sfinksa”, “Tobāgo!” un “Zemes nodoklis”.
– apgādā “Jumava” iznāk dzejas izlase “Vējš meklē mājas”.

2003. gads
– Notiek “Putnu operas” pirmizrāde Vanemuines teātrī Tartu, Igaunijā.
– 8.februārī “Kaupēn, mans mīļais” 100. izrāde Liepājas teātrī.
– Saraksta lugu “Zemes nodoklis”.
– Sanfrancisko Latviešu dziesmu svētku ietvaros notiek lugas “Tobāgo!” uzvedums L.Siliņa režijā.
– Izdots līdzšinējo krājumu un nepublicētās dzejas apkopojums “Dzejas”.
– Iznāk Nora Ikstenas grāmata par Māru Zālīti “Zīdtārpiņu musināšana”.
– 29. oktobrī lugas “Zemes nodoklis” pirmizrāde Dailes teātrī.

2002. gads
– Saņem Literatūras gada balvu dramaturģijā.
– Valsts prezidentes Vairas Vīķes Freibergas aicināta, kļūst par Valsts Valodas komisijas vadītāju.

2001. gads
– “Kaupēn, mans mīļais!” iegūst Grand Prix Latvijas teātru skatē un kļūst par Latviešu mūsdienu dramaturģijas skates laureātu.
– Pirmizrāde Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes mūziklam “Neglītais pīlēns” Liepājas teātrī.
– Pirmizrāde lugai “Margarēta” Viestura Kairiša režijā Jaunajā Rīgas teātrī. (Iestudējums iegūst Latviešu mūsdienu dramaturģijas skates starptautiskās žūrijas balvu.)
– Pirmizrāde rokoperai “Sfinksa” Edmunda Freiberga režijā Latvijas Nacionālajā teātrī.
– Sarakstīts librets muzikālai traģikomēdijai “Tobāgo!”
– Iznāk lugu grāmata “Sauciet to par teātri”.
– Pirmizrāde Ulda Marhilēviča un Māras Zālītes muzikālajai traģikomēdijai “Tobāgo!” Dailes teātrī.
2000. gads
– Saraksta libretus mūziklam “Neglītais pīlēns” un rokoperai “Sfinksa”.
– Ievēlēta par Latvijas Autoru apvienības prezidenti.
– Pirmizrāde Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes rokoperai “Indriķa hronika” Edmunda Freiberga režijā Latvijas Nacionālajā teātrī.
1999. gads
– Pirmizrāde Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes rokoperai “Kaupēn, mans mīļais!” Liepājas teātrī.
– Sarakstīts librets rokoperai “Indriķa hronika”.
– Uzstājas ar internacionālo kultūras dienu Mare Balticum atklāšanas runu Oldenburgā, Vācijā.
1998. gads
Saraksta lugu “Margarēta” un libretu rokoperai “Kaupēn, mans mīļais!”.
1997. gads
– Ar runu “Eiropas nolaupīšana” atklāj trijām Baltijas valstīm veltīto Leipcigas grāmatu gadatirgu. Runa izdota Vācijā.
– Iznāk dzejoļu krājums “Apkārtne”.
– Iznāk runas un rakstu grāmata Latvijas atmodai “Kas ticībā sēts”.
– Sarakstīts librets J. Lūsēna operai “Putnu opera”.
1996. gads
– Iznāk dziesmu tekstu krājums “Dziedināšana”.
– Kļūst par Eiropas dramaturģijas festivāla “Bonnas biennāle” Latvijas pārstāvi.

1995. gads
– Pirmizrāde Raimonda Paula un Māras Zālītes mūziklam “Meža gulbji” Dailes teātrī.

1993. gads
– Vīnē saņem J.G.Herdera prēmiju par “Latvijas neatkarības veicināšanu ar literāru darbību”, ko piešķir Tepfera fonds Vācijā.
– Iznāk lugas “Tiesa” izdevums vācu valodā, Matiasa Knolla tulkojumā.
1992. gads
– Saņem Aspazijas literāro prēmiju.
– Iznāk dzejoļu krājums “Vai tu vēl turies?” .
1991. gads
– Saraksta lugu “Eža kažociņš”.
– Iznāk fotoalbums “Tautasdziesma” ar Māras Zālītes ievadu un tekstu.
– Grāmatā izdots rokoperas “Lāčplēsis” librets.
– Māra Zālīte nodibina grāmatu apgādu “Karogs”, uzsākot sadarbību ar mecenātu Raimondu Gerkenu latviešu oriģinālromānu izdošanā.

1990. gads
– Austrālijā iznāk runu un rakstu krājums “Brīvības tēla pakājē”.
– Jūlijā notiek 20. Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku koncerti pēc Māras Zālītes scenārija.
1988. gads
– Iznāk dzejoļu krājums “Debesis, debesis”.
– Rokoperas “Lāčplēsis” koncertuzveduma pirmizrāde Burtniekos.
– Rokoperas “Lāčplēsis” pirmizrāde Rīgas Sporta manēžā.
(Librets iestudēts arī Sidnejā.)
– Saņem Ojāra Vācieša prēmiju.

1987. gads
– Iznāk grāmata “Divas dramatiskas poēmas” Ilmāra Blumberga mākslinieciskajā apdarē.
– Lugas “Dzīvais ūdens” pirmizrāde Ādolfa Šapiro režijā Jaunatnes teātrī.
1986. gads
– Komponista Zigmāra Liepiņa rosināta, uzsāk darbu pie libreta rokoperai “Lāčplēsis”.
– Saraksta lugu “Dzīvais ūdens”.
– Nacionālajā teātrī Annas Brigaderes 125. gadu jubilejas izrādēs lasa ievadeseju “Es esmu daļa no tā lēnā spēka”.
– Top dzejas izrāde “Sauciet to par teātri” Arņa Ozola režijā Dailes teātra Mazajā zālē.
– Maskavā iznāk dzejoļu krājums “Na storoņe solnca” V.Kuprianova, Ludmilas Azarovas u.c. tulkojumā.
1985. gads
– Iznāk dzejoļu krājums “Nav vārdam vietas” un dzejoļu krājums bērniem “Deviņpuiku spēks”.
– Notiek pirmizrāde lugai “Tiesa” Dailes teātrī. (Luga vairākkārt iestudēta Sidnejā, Kalamazū, Jēkabpils tautas teātrī, Jelgavas tautas teātrī u.c.)
– Saņem Andreja Upīša Literāro prēmiju dramaturģijā.
1983. gads
– Jaunatnes teātrī tiek iestudēta luga “Pilna Māras istabiņa” Pētera Pētersona režijā. (Luga vairākkārt iestudēta Sanfrancisko Mazajā teātrī, Melburnā, Sidnejā, Toronto, u.c.)
1982. gads
– Saraksta lugu “Tiesa”.
1981. gads
– Saraksta lugu “Pilna Māras istabiņa”.
– Ar folkloras kopu “Iļģi” apbraukā Latviju, sniedzot koncertlekcijas par latviešu mitoloģiskajām dziesmām.
– Mikrofona dziesmu aptaujā Ulda Stabulnieka komponētā dziesma “Tik un tā” iegūst otro vietu.

1980. gads
– Žurnāla “Karogs” jūlija numurā publicēts dzejoļu cikls “Kad svešu spārnu sašķelts gaiss”.
1979. gads
– Iznāk dzejoļu krājums “Rīt, varbūt”.
– Vissavienības jauno autoru dzejas konkursā Kutaisi saņem V.Majakovska prēmiju par dzejoli “Tik un tā”.
– Iestājas Latvijas Rakstnieku savienībā.

1977. gads
– Iznāk pirmais dzejoļu krājums “Vakar zaļajā zālē”.
1974. gads
– Sāk strādāt Latvijas Rakstnieku savienībā par tehnisko sekretāri, vēlāk par referenti.
1972. gads
– Pirmā dzejas publikācija žurnālā “Karogs”.
1971. gads
– Pirmā dzejas publikācija Tukuma rajona avīzē.