pirmais pasaules karš

Pirmais pasaules karš.
Kara cēloņi.
● Cīņa par teritoriju sadali pasaulē (Vācija, Francija, Krievija, Lielbritānija, Japāna).
● Cīņa par resursiem un preču noietu tirgū.
● Vācijas un Itālijas centieni dominēt pasaules politikā.
1.
Latvijas okupācija. (1915 -1917)
Latvijas karte laika posmā no 1915 – 1917 gadam. Materiālu un uzskaites par bēgļu gaitām.
2.
1915.gada Latviešu strēlnieku bataljona dibināšana un tā pirmās kaujas.
• Dokumenti, kuros Lrievijas armijas virspavēlniecībai un caram lūīdz atļauju izveidot strēlnieku balatjonu.
• Kārļa Skalbes uzsaukums „Pulcējieties zem Latviešu karogiem”
• Pirmās strēlnieku kaujas
• Karte ar vietām , kur norisinājās sīvākās cīņas.
3.
Karadarbība 1916. gadā.
• Apraksts par „Nāves salu”
• Apraksts par ziemassvētku kaujā, un karte, kur parādītas cīņu vietas.
• Uzbrukums ložmetējkalnam.
4.
Kādi trīs dažādi spēki darbojās Latvijā 1918.gadā
• Nacionālpatreotiskie
• Lielinieciskie
• Provāciskie
Kārlis Ulmanis
5.
1920.gads
• Miera līgums
• Ļenina portrets
• Līguma teksts
• Pitalovas karte

Ļeņins

Kara sekas
Pirmais pasaules karš likvidēja absolūtisma monarhijas Eiropā. Šis karš bija arī nozīmīgākais Krievijas impērijas sabrukuma un komunistiskās revolūcijas cēlonis. Vācijai uzspiestie miera noteikumi, neatrisinot problēmas, kas izraisīja Pirmo pasaules karu, radīja praktiski nenovēršamu Otro pasaules karu. Ļoti būtiskas sekas – daudzu jaunu valstu, to skaitā arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, rašanās Eiropā.
Kara laikā gāja bojā aptuveni 8,6 miljoni kareivju un aptuveni 6,5 miljoni civiliedzīvotāju.