SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “3J foto” tika nodibināta 1996. gada 12. decembrī ar nolūku ieinteresēt klientus un, attīstot uzņēmuma darbību, gūt peļņu. Uzņēmums sastādījis šo Biznesa plānu ar mērķi kritiski novērtēt savas iespējas, noteikt uzņēmuma attīstīšanas un turpināšanas darbības spējas konkurences apstākļos, organizēt biznesa vadīšanu saskaņā ar biznesa plānu.
SIA “3J foto” veiks fotopakalpojumus, kā arī fotoprodukcijas tirdzniecību. Uzņēmums tika nodibināts, jo Iecavā un tās apkārtnē nebija izdevības saņemt pilnvērtīgus fotopakalpojumus.
Uzņēmuma vadītājs Jānis Bērziņš ir fotosalona idejas autors, tādēļ ir ieinteresēts fotosalona perspektīvā, attīstībā un pilnveidošanā.
Uzņēmuma mērķis ir apmierināt jebkura pircēja pieprasījumu, kas veicinātu uzņēmuma attīstību un paplašināšanos.
Uzņēmuma ilgtermiņa plāns ir – nākotnē izveidot pasūtījumu pieņemšanas punktus citur Iecavā, kā arī pasūtījumu pieņemšanu pa pastu.
Nav izslēgta dažādu grūtību iestāšanās uzņēmuma attīstības ceļā, tādēļ šo problēmu risināšanai jau priekšlaicīgi tiks gatavots rezerves fonds, veikta apdrošināšana un uzstādīta signalizācija.
Uzņēmuma stratēģija ir – ar maksimālu darba atdevi un pēc iespējas mazāku līdzekļu izlietojumu iekarot lielāku tirgus daļu, nodrošināt stabilitāti pakalpojumu sniegšanā un tirdzniecībā, un panākt vispārēju uzņēmuma attīstību.