SIA „Celmāres” mārketinga plāns

SIA „Celmāres” mārketinga plāns
Kursā – pakalpojumu mārketinga vadība

SATURS

1. Kopsavilkums…………………………………………………………………………………………….3
2. Pašreizējās situācijas analīze………………………………………………………………………..4
3. Ārējā vide, iespējas un draudi……………………………………………………………………….5
4. Tirgus analīze……………………………………………………………………………………………..7
5. Konkurence………………………………………………………………………………………………..7
6. Mārketinga mērķi………………………………………………………………………………………..7
7. Mārketinga stratēģija……………………………………………………………………………………8
8. Mārketinga operatīvais plāns 2007.gadam………………………………………………………9
9. Plāna izpildes kontrole ………………………………………………………………………………..9

Kopsavilkums

Uzņēmums SIA „Celmāres” ir dibināts 2002. gada 1. februārī. Tā pamatdarbības veids ir pārtikas preču tirdzniecība.
Uzņēmumā strādā 9 cilvēki – direktors, grāmatvedis, menedžeris 3 pārdevējas, 2 apkopējas un 1 šoferis.
Šo 5 gadu laikā firmas apgrozījums ir pakāpeniski palielinājies no Ls 89 000,- 2003.gadā līdz Ls 119 983,- 2006.gadā.
Veikals piedāvā gan maizes izstrādājumus, gan pusfabrikātus, gan alkoholiskos dzērienus, ko apliecina šim nolūkam saņemtā licence. Maizi un maizes izstrādājumus piegādā SIA ‘’Hanzas maiznīca’’, pārējos produktus galvenokārt iegādājas vairumtirdzniecības bāzēs.
Uzņēmuma iepriekšējā mārketinga plāna mērķis tika sekmīgi sasniegts – ievērojami uzlabots uzņēmuma imidžs.
Šībrīža uzņēmuma galvenais mērķis ir līdz 2007. gada sākuma palielināt produkcijas realizāciju 5 – 8%.
Uzņēmuma galvenās priekšrocības konkurentu vidū ir samērā zemās cenas un izdevīga dislokācijas vieta.
Ārējo ietekmes faktoru vidū negatīvu iespaidu uz uzņēmuma darbību atstāj Eiropas Savienības stingrās prasības gan pret uzņēmējdarbību un tās dalībniekiem, gan pret zemniekiem, kas sastāda 20% no uzņēmuma kopējo piegādātāju skaita.

2. Pašreizējās situācijas analīze

Noskaidrosim, kāda ir situācija Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajonā pārtikas veikalu tirgū. Apskatīsim sekojošus faktorus – tirgu, piedāvājamo preci un konkurentus.
TIRGUS IESPĒJAS.
Uzņēmums atrodas daudzstāvu dzīvojamo māju pagalmā. Iedzīvotāju skaits ir liels. Var rēķināties uz patstāvīgiem pircējiem, kas dzīvo blakus, kā arī jāņem vērā tas ka blakus ir bērnudārzs un skola.
Kopumā par tirgu runājot, droši var sacīt, ka pārtikas veikalu tirgus Ziemeļu rajonā ir samērā piesātināts, jo tur darbojas vēl 6 konkurenti pārtikas veikali, un uz tādu iedzīvotāju skaitu tas ir pietiekoši daudz.
PIEDĀVĀTĀ PRECE.
SIA ‘’Celmāres” piedāvā, plašu pārtikas preču klāstu jebkuram patērētāju lokam. Katru dienu veikalam tiek piegādāta maize un konditorejas izstrādājumi. Divreiz nedēļā tiek atjaunots augļu klāsts, tāpat arī divreiz nedēļā tiek pievestas citas preces. Veikalā var nopirkt pusfabrikātus, alkoholu, saldumus u.c. produktus. Kopumā var teikt, ka uzņēmuma preču sortiments ne ar ko īpašu neizceļas citu konkurējošo veikalu vidū.
KONKURENCE.
Galvenais konkurenti ir ”ELVI” un ”MAXIMA” pašapkalpošanās veikali, kuri atrodas ziemeļu rajonā. Šie veikali ir moderni aprīkoti, ar mūsdienīgu interjeru, un piesaista gandrīz 71,5% ziemeļu rajona iedzīvotāju. SIA ”Celmāres” veikals piesaista apmēram 28,5% pircēju. Tā konkurētspējīgās priekšrocības, salīdzinot ar galvenajiem konkurentiem, ir :
• Labāka apkalpošana;
• Personiska attieksme pret pircēju;
• Spēja ātrāk reaģēt uz pircēju vajadzību izmaiņām;
• Zemākas cenas.

3. Ārējā vide, iespējas un draudi

SIA „Celmāres” mārketinga ārējās vides tiešie ietekmes posteņi ir:
• piegādātāji;
• pircēji;
• konkurenti;
• likumdošanas ietekme.
Analizējot šos faktorus, tiek noteikta uzņēmuma politika darbam kopumā. Tiešie ārējās vides faktori uzņēmumā tiek pārvērtēti nepārtraukti, jo to vadīšana zināmā mērā ir iespējama.
Piegādātāji lielākoties ir vairumtirgotāji, kuri preci piegādā no bāzēm, tomēr uzņēmums nepārtraukti iepērk produkciju arī no vietējiem ražotājiem, zemniekiem, tādējādi uzturot savu priekšrocību daudzu konkurentu vidū, jo uzņēmums pārdod arī Latvijā ražotu pārtiku, kas ne tikai atbalsta Latvijas ražotājus kopumā, bet nodrošina arī uzņēmuma kā veselīgas pārtikas piedāvātāja reputāciju.
Īpaša pircēju segmentēšana netiek veikta, jo veikalu tīkls atrodas daudzstāvu māju pagalmā, kas nozīmē to, ka pircēju sastāvs ir ļoti daudzveidīgs. Uzņēmuma pircējus formāli varētu iedalīt zināmās kategorijās, tomēr tas netiek darīts, balstoties uz principu, ka visi cilvēki lieto pārtiku.
Vērtējot uzņēmuma darbību attiecībā pret konkurentiem, jāatzīst, ka SIA „Celmāres” piedāvājamo preču cenas ir par Ls 0.008 – 0.015 zemākas nekā konkurentiem. Tas ir iespējams divu faktoru dēļ:
• uzņēmums ir noslēdzis ilglaicīgus un izdevīgus līgumus ar piegādātājiem, turklāt, iepērkot produkciju no vietējiem zemniekiem, tā ir lētāka;
• uzņēmuma politika nav panākt pēc iespējas lielāku peļņu ar tādu instrumentu kā augstās cenas, tieši pretēji – SIA „Celmāres” peļņas apmēra palielināšanu saista ar lētāku preču pārdošanu, tomēr lielākos daudzumos nekā konkurenti, tādējādi sedzot iespējamo zaudējumus no preces piedāvāšanas par zemāku cenu.
Likumdošana īpaši pēdējā laikā nereti ļoti krasi maina „spēles noteikumus
Uzņēmums ārējās vides analīzē mazāku uzmanību pievērš ārējās vides netiešo faktoru ietekmei, jo to vadīšana ir praktiski neiespējama. Tomēr nevar noliegt faktu, ka SIA „Celmāres” seko tādām norisēm kā valsts ekonomiskais stāvoklis, Latvijas un ārvalstu attiecības, zinātnes attīstība, valsts politika (īpaši attiecībā uz vidējiem uzņēmumiem).
Kā organizācijas stiprās puses ir minamas sekojošas:
• samērā zemas cenas salīdzinot ar konkurentiem;
• veselīgas produkcijas piedāvājums;
• augsts apkalpošanas kvalitātes līmenis.
Pie uzņēmuma vājām pusēm ir pieskaitāmi sekojoši faktori:
• daudzie konkurenti pārtikas tirdzniecības nozarē.
Analizējot ārējās vides faktoru ietekmi uz SIA „Celmāres” darbību, izriet sekojošais:
• likumdošanas izmaiņas, balsoties uz ES direktīvām lielākoties ir nelabvēlīgas, jo sarežģī uzņēmējdarbības organizācijas un realizēšanas nosacījumus;
• lielu konkurences spriedzi rada pārtikas tirdzniecības tirgū darbojošies lielveikali (Maxima, Elvi, u.c.).

4. Tirgus analīze

SIA „Celmāres” attīstība un izpēte ir vērsta uz nākotnes darbības mērķtiecīgu plānošanu jau šodien, izstrādājot stratēģiskus, operatīvus un taktiskus uzdevumus ieceru īstenošanai.
Uzņēmuma attīstības priekšnoteikumi saistās ar:
 ārējās vides un iekšējās vides sniegtajām iespējām
 esošā pakalpojuma noieta palielināšanu.
Uzņēmuma ārējā vide ir visi apstākļi un faktori, kuri rodas apkārtējā vidē neatkarīgi no konkrētā uzņēmuma darbības, bet kuri var ietekmēt uzņēmuma funkcionēšanu. Pircēji, kā ārējās vides faktors, ir ļoti ietekmīgs spēks, jo viņu vēlmes un vajadzības nosaka tirgus piedāvājumu un cenu svārstības. Savukārt viņu lēmumu pirkt vai nepirkt attiecīgo pakalpojumu var visai būtiski ietekmēt tā ražotāja ienākumus, peļņu un tālāko darbību tirgū.
SIA „Celmāres” īpaša tirgus segmentācija netiek veikta, bet to var nodalīt ģeogrāfiski – pircēji ir apkārtējo māju iedzīvotāji, kā arī tuvumā esošās skolas skolēni.

5. Konkurence
Konkurentu veikalu darbalaiks, ir ilgāks nekā SIA „Celmāres” veikalam. Tas ir vislielākais konkurentu pluss pircēju piesaistīšanā. Lai uzlabotu konkurētspēju, arī SIA „Celmāres” darba laiks ir jāpagarina, tas pat varētu būt līdz plkst. 23:00 (Maxima un Elvi strādā līdz plkst.22:00).

6. Mārketinga mērķi
SIA ‘’Celmāres’’ veikala mārketinga plāna galvenie mērķi ir sekojoši:
1) finansu mērķis – palielināt apgrozījumu līdz Ls 135 000,- gadā;
2) mārketinga mērķis – palielināt savu tirgus daļu, piesaistot apmēram 15 % klientu;
3) galvenais mērķis ir līdz 2008.gada 1. janvārim palielināt realizāciju par 5-8 %

7. Mārketinga stratēģija
Nepieciešams palielināt uzņēmuma apgrozījumu, lai panāktu piedāvājamo zemāko cenu atmaksāšanos uz kopējās realizācijas apjoma.
SIA „Celmāres” mārketinga stratēģijas galvenie pamatelementi tuvākajā nākotnē būs:
• reklāmas pastiprināta izmantošana;
• dažādu degustāciju rīkošana;
• akciju izmantošana, pazeminot cenas uz kādu noteiktu produktu veidu;
• loteriju un izložu organizēšana pastāvīgajiem pircējiem.
Lai sekmīgi izpildītu uzstādītos mārketinga mērķus, uzņēmums ir izvēlējies konkurences stratēģiju, kā ‘’Vadošais tirgū’’, jo veikals ir viens no pieprasītākajiem Ziemeļu rajonā.
Tātad, šī stratēģija paredz savas tirgus daļas nostiprināšanu tirgū un šīs tirgus daļas palielināšanu – tas nozīmē palielināt savu tirgus daļu par 8,5%. Šis mērķis ir sasniedzams, izmantojot:
1) jaunu patērētāju piesaistīšanu;
2) patēriņa intensitātes palielināšanu, veicot dažādus mārketinga pasākumus.
3) apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanu, uzturot un nemitīgi paaugstinot servisu ( klientu apkalpošanu);
4) pilnīgu sortimenta stratēģiju, t.i., katram klientam vai klientu veidam būtu viņu interesēm atbilstošas preces;
Tiks realizēti dažāda veida reklāmas pasākumi, kuri arī tiks apskatīti nākošajā plāna nodaļā. Reklāmas izmaksu plānošanai tiks izmantota reklāmas izmaksu stratēģija “Mērķi un uzdevumi’’, kura paredz, ka tāmi reklāmas pasākumam nosaka, summējot katra atsevišķa
Uzdevumi tiks izveidoti atbilstoši teorētiskajiem reklāmas mērķiem.

8. Mārketinga operatīvais plāns 2007.gadam
Mērķis Uzdevumi Atbildīgais Termiņi Izmaksas (Ls)
Realizācijas apjoma palielināšana Papildus reklāmas izvietošana menedžeris 2007. gada jūnijs – 2007. gada oktobris 1000 – 1500
Akciju rīkošana uz noteiktas grupas precēm menedžeris 2007. gada jūnijs – 2007. gada decembris 300 – 700
Loteriju un izložu rīkošana pastāvīgajiem pircējiem menedžeris 2007. gada jūnijs – 2007. gada decembris 700 – 1000
Degustāciju rīkošana menedžeris 2007. gada jūnijs – 2007. gada decembris 100 – 300

9. Plāna izpildes kontrole

Tiks veikta pastāvīga mārketinga darbību izpildes kontrole, par kuru atbildīgs būs uzņēmuma direktors, SIA ‘’Celmāres’’ grāmatveža darbs būs nodrošināt paredzēto izdevumu atbilstību mārketinga plānam. Grāmatveža uzdevums būs kontrolēt ienākumu plūsmu un analizēt to atbilstību izdevumiem un uzņēmuma mārketinga mērķiem.