Datori

Datori

Windows un Linux

SATURS

Attīstības vēsture………………………………………………………………………………2
Windows un linux salīdzinājums………………………………………………………..7
Plusi un mīnusi……………………………………………………

Primitīvi rekursīvās funkcijas

1. Ieskats rekursīvajās funkcijās

Rekursīvās funkcijas (no vēlās lat.val. recursio – atgriešanās), nosaukums, kas iestiprinājies zem viena no visvairāk izplatītākajiem variantiem, vispārēju saprotot ar to aritmētisku algoritmu, t.i., tādu algoritmu, kura gala dot

E-pasts

Darba mērķi:

Izpētīt pieejamās e-pasta programmas
Izpētīt pieejamos bezmaksas e-pasta serverus

Darba uzdevumi:

Dot salīdzinošu e-pasta programmu aprakstu
Dot salīdzinošu bezmaksas e-pasta serveru aprakstu
Izveidot piereģistrēšanās pamācību bezmaksas e-pasta ser

Jaunākās datortehnoloģijas

SATURS
IEVADS 4
1. MĀKSLĪGAIS INTELEKTS 5
1.1. Dators -puscilvēks? 5
1.2. Jau tagad ir izgudrots DNS dators 5
1.3. Vai roboti nākotnē kļūs par diktatoriem? 6
2. PAR JAUNĀKAJĀM DATORTEHNOLOĢIJĀM 7
3. DATORU UN INTERNETA JAUNUMI 8
3.1. Windows 2000 8
3.2. Sony sola laist klajā jau

Datoru un datortīklu drošība

Saturs

Ievads 5
1. Informācija 6
1.1. Informācijas kodēšana 7
2. Datu drošība 9
2.1. Datora fiziskā drošība 12
2.2. Datora strāvas apgāde 15
2.3. Telpu stāvoklis 18
3. Datorsistēmu loģiskā drošība 20
3.1. Lokālā tīkla izdalīto serveru drošības faktori 20
3.2. Darba

Darbs ar gariem dokumentiem programmā Microsoft Word

Darbs ar gariem dokumentiem programmā Microsoft Word
Stili
Stils – ir rindkopas un šrifta parametru apvienojums, kuram ir piešķirts nosaukums. Stilu izmantošana atļauj ieturēt noteiktu teksta izskatu dažādos dokumentos, atļauj vairākiem cilvēkiem strādāt pie viena dokumenta, vienlaik

Bibliotēkas grāmatu uzskaites sistēma

Saturs
1. ANOTĀCIJA 4
2. UZDEVUMA NOSTĀDNE 5
3. PROBLĒMAPGABALA ĪSS RAKSTUROJUMS 6
4. PROBLĒMAPGABALA PIRMSPROJEKTA ANALĪZE 7
4.1 Vides identifikācija 7
4.1.1 Ārējas vides identifikācija 7
4.1.2 Iekšējas vides identifikācija 7
4.2 Darbības plānošana 7
4.3 Organizācijas darb

AMD un Intel procesoru salīdzinājums

REFERĀTS

AMD un INTEL procesoru

salīdzinājums

Ievads

Mūsdienu tirgū pastāv divas konkurējošās firmas procesoru ražošanā: AMD un INTEL.
Datora lietotāji, kuriem ir ļoti svarīga personālā datora darbspēja un ražīgums, bieži vien uzskata, ka liela l

NTFS un WinFS salīdznājums

REFERĀTS

FAILU SISTĒMAS

SATURS

Ievads
1. NTFS fiziskā struktūra 4
2. Metafaili 5
3. Faili un plūsmas 6
3.1. Failu atribūti 6
3.2. Katalogi 7
5. Failu vadība NTFS 9
5.1. Failu saspiešana 9
5.2. Failu drošība 9

Cietā diska formatēšanas būtība

************
**************
*************************

Cietā diska formatēšanas būtība

**************
******************
************************************”
******************************

…………………………………………

Scroll to Top