Komandu stafete

Komandu stafete Stafetei jānotiek sporta zālē vai kādā citā laukumā, kur ir pieejams basketbola grozs un kur var izkārtot atbilstošo aprīkojumu. Nepieciešamais aprīkojums:  1 basketbola grozs  10 barjeras  2 līdzsvara soli  2 basketbola bumbas  8 konusi  4 vingrošanas paklāji Visu šo aprīkojumu izkārto kā parādīts shēmā. Komandas. Visi dalībnieki, vēlams pāra skaita, lai katrā komandā būtu vienāds spēlētāju skaits (pretējā gadījumā kāds dalībnieks no komandas, kurā ir mazāks spēlētāju skaits, veic stafeti 2 reizes), sadalās divās komandās.

9.klases sporta ieskaite. Stafete

IEVADS Mūsdienās liela sabiedrības daļai rūp sava veselība. Kā vienu no tās stiprināšanās veidiem var minēt nodarbošanos ar sportu. Kā vienu no šādiem interesantiem sporta veidiem varu minēt stafeti – vairāku secīgu vingrinājumu kompleksu, ko var izpildīt, kā atsevišķi, tā arī pa komandām, kur katrs komandas dalībnieks veic vienu konkrētu stafetes posmu. Salīdzinot ar pārējiem sporta veidiem stafetes ir universālas, tādēļ, ka tajās var iekļaut dažādus vingrinājumus.

Esejas un domraksti

Senajā Romā un Senajā Grieķijā atvadas no aizsaulē aizgājušiem cilvēkiem bija ļoti līdzīgas.Gan Romā,gan Grieķijā mirušos vai nu guldīja zemē,vai sadedzināja ugunskurā.Tāpat mirušajam līdzi uz aizsauli deva priekšmetus,rotaslietas,ieročus. Senajā Romā atvadas ilga 3-7 dienas.Bēres varēja būt klusas,vienkāršas,kā arī greznas, dārgas, bagātas. Par nāvi un bēru dienu paziņoja publiski.Cilvēkus,kuriem nebija naudas,nabagos bērēja bez jebkādas ceremonijas pirmajā naktī pēc nāves iestāšanās.Līdz III gs.p.m.ē. līķis bija jāiznes no mājām vēl pirms saules lēkta.Ja ģimenei nebija līdzekļu,lai nopirktu kapa vietu,līķi vienkārši iemeta kopējā bedrē un sadedzināja ugunskurā kopā ar citiem.

NAUDA UN LATVIJAS BANKA, NAUDAS ATTĪSTĪBA

NAUDA UN LATVIJAS BANKA 3 NAUDAS ATTĪSTĪBA NO SENATNES LĪDZ MŪSDIENĀM. 3 NAUDAS VEIDI GADSIMTU GAITĀ LATVIJĀ. 4 Lats - Latvijas nacionālā valūta. 5 LATVIJAS BANKAS NOZĪME LATA NODROŠINĀŠANĀ. 6 Naudas funkcijas un īpašības. 6 NAUDAS VĒRTĪBA 7 NAUDAS CIRKULĀCIJA 8 NAUDAS MAIŅA 9 BANKAS 10 BANKU PAKALPOJUMI 10 BANKNOTES 12 KREDĪTKARTES 12 ATLAIŽU KARTES 13 VALŪTA 13 VALŪTAS SPEKULACIJA 14