Automašīnu virsbūvju remonta uzņēmuma biznesa plāns

Kopsavilkums. Uzņēmuma juridiskais statuss un īpašuma daļa. Pakalpojums. Tirgus analīze. Mārketinga stratēģija. Uzņēmuma funkcionēšana. Uzņēmuma vadība un nodarbinātās personas. Risks un problēmas. Finansu informācija: naudas plūsmas pārskats, peļņas – zaudējuma aprēķins, bilance.

Adopcija

Adopcija un ar to saistītās problēmas LR. tiek skarti arī citi jautājumi par bērnu tiesību aizsardzību.

Arhitektūras stili un to iezīmes

Koka Rīga!. Rīga sastopamie arhitektūras stili, to rašanās secība: romanika; gotika; Renesanse / Manierisms; baroks; klasicisms; dzīvojamās ēkas Vecrīgā; Historisms / Konkrētā vēsturiskā stila atdarinājumi; eklektisms / dažādu vēsturisko stilu elementu atdarinājums, tos apvienojot; jūgendstils; nacionālais romantisms; Art Deco / Art Deko. Ieverojamākās koka celtnes Rīgā: Baroks / 18. gs. 2. puse /; klasicisms / 19. gs. 1. puse /; historisms koka arhitektūrā; eklektisms koka arhitektūrā; sveiciešu stils; jūgendstils koka arhitektūrā. Nacionālais romantisms koka arhitektūrā: vēsturisko koka ēku rajoni Rīgā. Arhitektūras stilu izveidošanās: romānika (XI. – XII. gs.); gotika (XIII. – XV. gs.). Renesanse: baroks (XVI – XVIII gs.); klasicisms. Eklektisms (Vairāku vēsturisko stilu elementu atdarinājums, tos apvienojot). Jūgendstils: nacionālais romantisms. Informācija par dažādām celtnēm un to arhitektoniskajiem stiliem. Doma baznīca, Sv. Jēkaba baznīca. Sv. Jana luteriešu baznīcas komplekss ar viduslaiku celtņu un dominikāņu klostera paliekām. Reformātu baznīcas un dzivojamo ēku komplekss. Dannenšterna nams.

Biznesa plāns SIA “BVP” veselības un relaksācijas centram

Ļoti labs biznesa plāns.Ietver:uzņēmuma aprakstu,pakalp.aprakstu,tirgus analīzi,konkurentu analīzi,SVID analīzi,marketinga strateģ.,uzņ.funkc.plānu,vadību un personālu,probl. un riski, finansu inf.,kredita atm. grafiku, naudas plusmu uz 3 gadiem,27 tabulas, 3 attēlus,secinājumus,priekšlikumus un daudz ko citu.

Starptautiskās jūras tiesības

Starptautiskās tiesības un attiecības, starptautisko tiesību veidi, dažāda veidu robežas, vēsture, Rodas kodekss, Mare clausum Mare liberium, jūras teritorija, iekšējie ūdeņi, osta, Teritoriālā jūra un pieguļošā zona, Teriotoriālās jūras statuss, valsts suverinitāte, Kontinentālais šelfs, Starptautisko organizāciju darbība, Ekskluzīvā ekonomiskā zona, Zemūdens kabeļu un cauruļvadu likšana, Piesārņojuma kontrole, atklātā jūra, Jūras tiesību avoti un normas, .

Regīna Ezera – Aka (Romāns)

Spilgtākais romāns Regīnai Ezerei.Smalki stīgots cilvēku savstarpējo attiecību samezglojums.Dziļa mīlestība,nepārkāpjamas pienākuma jūtas,traka iekāre.Romāns valdzina ar maigo,godprāta apņemto juteklību un psiholoģisko patiesīgumu.Darbs novērtēts ar 10 ballēm.Pamēģini atrast manā darbā, kādu gramatisko kļūdu! .

Scroll to Top