Vilis Lacis-Zveinieka dels

Vilis Lācis - Zvejnieka dēls (Darbu ielādēja Viesis) Komentāri Apraksts: Neliels domraksts par šo romānu ar dažiem citātiem... Darbs: Šis romāns man ļoti patika un bija to viegli lasīt, jo tas mani burtiski aizrāva līdzi – tas tapa izlasīts trijās dienās. Gandar

8.klases referāts

Untitled Jēkabpils Valsts Ģimnāzija Tēlainie izteiksmes līdzekļi I.Ziedoņa dzejas krājumā „Zvaigžņu zaglis” Referāts

Laima un Jods

Darbs: Dieva klātbūtni un padomu cilvēka dzīvē ir saistīti galvenokārt 3 nozīmīgi dzīves notikumi: dzimšana, kāzas un nāve. Dievs palīdz puisim izvēlēties līgavu, ar Dieva likumu „svešs ar svešu satikās, mīļi mūžu nodzīvoja”. Dievam tiek lūgts arī nomirt, darbu darot,

Alberta Bela romāns „Būris”

Pasaule ir ļoti liela, bet salīdzinot to ar cilvēka iekšējo pasauli , tad redzam, ka īstenībā realitāte ir ļoti vienkarša . Alberts Bels romānā spilgti atveido cilvēka iekšējo pasauli. Skarti vairāki jautājumi . Visi cilvēki sevi iesprostojuši būros. Romānā izsekoju triju v

Folkloras izplatība un tās loma mūsdienās

Ievads. Ar šo kursa darbu vēlos apzināt folkloras izplatību un lomu mūsdienās, tās nozīmi šodienas sabiedrībā, parādīt, ka mūsu tautas krātais mantojums nav nevajadzīgs biezu grāmatu un apceru kopums, kuru pārcilā tikai dažādu pārliecību un aicinājumu dzīti cilvēki, bet

zils verns kapteina granta berni

amurzivis tris dokumenti malkolmas pils ledijas glenervenas priekslikums dunkans iziet jura sestas kajites pasazieris no kurienes uzradas un kurp devas zaks paganels dunkans glazdova dunkans iegust vel vienu krievu viru magelana juras saurums trisdesmit septita paralele cauri cilei divdesmit tuksto

Lāčplēsis

Baltijas dievi sabrauca Pērkona pilī, kur mūžīgā gaisma un nemitīga priecība valda, klausīties Likteņa tēvu Sapulcē Dievi solījās cīnīties pret ticības nesējiem, sargāt savu tautu un zemi. Sapulcei jau ejot uz beigām Staburadze dieviem nāca klajā ar vēsti, ka esot viņa redz