Klimata izmaiņas

Saturs Saturs 2 Klimata izmaiņas 3 Kas ir klimats 3 Kas ir klimata izmaiņas 3 Sekas 3 Nedaudz statistikas 4 Ko par to saka speciālisti 4 Vai ar klimata izmaiņām saistīts ozons 5 Ozona slāņa noārdīšanās sekas 5 Informācija par ozona noārdīšanos 5 Cits viedoklis par ozona

Anglijas iedzīvotāji

Satura rādītājs. Iedzīvotāju skaits un tā dinamika 3 Iedzīvotāju mehāniskā kustība 4 Iekšzemes migrācija 5 Ārējā migrācija 5 Iedzīvotāju dzimumstruktūra 6 Iedzīvotāju vecumstruktūra 7 Iedzīvotāju etniskais sastāvs 8 Iedzīvotāju reliģiskais sastāv

Islande

Teritorija Ģeogrāfiskās koordinātes: 65 00 Z gar., 18 00 R. pl. Norādes pēc kartes: vulkāniska sala Ziemeļatlantijas okeānā uz austrumiem no Grenlandes un tieši uz dienvidiem no Arktikas. Tā atrodas 4 200 kilometrus no Ņujorkas un 830 kilometerus no Skotijas. Plat

Kanādas iedzīvotāji

Saturs: 1.tabula. Iedzīvotāju skaita dinamika 3.lpp. 2.tabula. Dzimumstruktūra 4.lpp. 3.tabula. Vecumstruktūra 5.lpp. 4.tabula. Iedzīvotāju dabiskā kustība 6.lpp. 5.tabula. Iedzīvotāju mehāniskā kustība 7.lpp. 6.tabula. Iedzīvotāju mehāniskā kustība 8.lpp. 7.tabul

Australia

Australia, island continent located between the Indian and South Pacific oceans south-east of Asia and forming, with the nearby island of Tasmania, the Commonwealth of Australia, a self-governing member of the Commonwealth of Nations. The continent is bounded on the north by the Timor Sea, the

Āzija

Āzijas valstu iedalījums pēc ekonomiskās attīstības līmeņa Āzijas valstu iedalījums pēc ekonomiskās attīstības līmeņa Ilgu laiku Āzijas valstis ir bijušas krasi atšķirīgas p

Jamiaca

Ģeogrāfiskais stāvoklis: Kolumbs reiz raksturoja Jamaikas salu kā pasakaināko, ko viņš jebkad ir redzējis - kalni, ielejas, la Jamaika, mans sapnis. Mans lielākais sapnis jau kopš tīņa gadiem ir ceļojums uz paradīzi zemes

TŪRISMA IESPĒJAS DAUGAVPILS PILSĒTAS CENTRĀ

Zinātniski pētnieciskā darba galvenais mērķis ir izstrādāt Daugavpils pilsētas centrālās daļas kultūrvēsturisko un atpūtas objektu apskates maršrutu. Šī mērķa ietvaros izvirzīti sekojoši apakšuzdevumi: izpētīt pilsētas centrālās daļas vēsturiskās plānošanas raksturu un attīstību, iepazīties ar senāko ēku arhitektoniskajām un vēsturiskajām īpatnībām, noskaidrot to pielietojumu dažādos laikos, uzzināt parku un skvēru rašanās vēsturi, apzināt pilsētas centrālajā daļā pastāvošās atpūtas un tūristu izmitināšanas iespējas, salīdzināt naktsmītņu cenas.