Tērvetes dabas parks

Tērvetes dabas parks Tērvetes dabas parks atrodas Dobeles rajona Tērvetes pagastā un Jelgavas rajona Zaļenieku pagastā. Tas dibināts 1977.gadā 1350 ha platībā uz Kalnamuižas sila bāzes. Kalnamuižas sils, kā aizsargājams dabas objekts, kas tagad sastāda parka centrālo daļu, 930 ha platībā atrodas valsts aizsardzībā jau no 1957.gada. Kā aizsargājamu teritoriju dabas parku kategorijā to 1999.gadā apstiprināja Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi „Par dabas parkiem”. Tērvetes dabas parks ietver sevī unikālas dabas bagātības, it īpaši augu valsti, tas saistīts ar Latvijas vēsturi un kultūrvēsturi. Parka centrālo daļu aizņem Latvijā rets meža tips– dižsils ar lazdu pamežā. Dažu priežu vecumu vērtē uz 270 gadiem. To augstums 40 m un pat vairāk. Vietām pamežu veido kadiķi. Sastopams arī jauktais priežu– platlapju mežs, bet nomalēs mitrs lapukoku mežs. Parka florā konstatēti 594 paparžaugu un sēklaugu taksoni no kuriem 21 ir introducēta suga, bet 22 sugas ir aizsargājamas. Tērvetes dabas parkā atrodas viena no cepurainās neotiantes (Neottianthe cucullata) atradnēm Latvijā. Masveidā te aug tādas aizsargājamo augu sugas kā lielā zvaigznīte (Astrantia major), villainā gundega (Ranunculus lanuginosus), meža vizbulis (Anemone sylvestris), ziemeļu linneja (Linnaea borealis). No aizsargājamajām sēņu sugām parkā atrastas krokainā kazbārde (Sparassis crispa), ēzeļu ausene (Otidea onotica), rūsganā (Geastrum rufescens) un sekstainā (Geastrum pectinatum) ... Read more...

Brazilija

Brazīlija ir Dienvidamerikas lielākā valsts, kura aizņem gandrīz pusi no kontinenta. Z – D virzienā tā stiepjas 4320 km, bet A – R virzienā – 4328 km. Brazīlija ir piektā lielākā valsts pasaulē......

Florence

Skaistās Florences raksturojums, ievērojamākie apskates objekti. sniegts apraksts par to, kāda ir dzīve Florencē