Narkotikas

Kas ir narkotikas? Kāda ir to iedarbība? Kopš seniem laikiem cilvēki ir izmantojuši psihoaktīvas vielas ārstnieciskiem, reliģiskiem un izklaides nolūkiem. Dažkārt cilvēki lieto šādas vielas, lai it kā justos pārliecināti un patīkami vai lai atslābinātos, vai lai ieraudzītu lietas citādā veidā. Vielas, kuru iedarbība izmaina veidu, kā cilvēks jūtas, domā vai izturas, sauc par psihoaktīvām vielām. Ne visas psihoaktīvās vielas izraisa atkarību. Dažu psihoaktīvo vielu lietošana ir atļauta. Pie tām pieder dažādi medikamenti, kas iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu, kā arī alkohols un tabaka, kurus Latvijā var iegādāties no 18 gadu vecuma. Citu vielu, kuras sarunvalodā sauc par narkotikām, lietošana un izplatīšana ir aizliegta saskaņā ar Latvijas likumdošanu un ANO konvencijām. Narkotikas var būt dabiskas vai cilvēka izgatavotas(sintētiskas) vielas. Agrāk lielāko daļu psihoaktīvo vielu ieguva no augiem, piemēram, kokaīnu no kokas krūma lapām, heroīnu no opija magonēm, hašišu vai marihuānu no Indijas kaņepēm. Mūsdienās tādas narkotikas vielas kā ectasy un LSD tiek sintezētas no dažādām ķīmiskām vielām. Narkotikas var norīt vai lēni izšķīdināt mutē, ieelpot, smēķēt, injicēt vai iešņaukt. No bioloģiskā aspekta visām psihoaktīvajām vielām ir raksturīgi tas, ka tās ietekmē centrālo nervu sistēmu(CNS). Narkotiku izraisītais efekts ir atkarīgs ne vien no narkotiku ķīmiskā sastāva un uzņemtā daudzuma, bet arī ... Read more...

Kas ir referendums?

Referendums. Tautas nobalsošana ir tieša tautas līdzdalība valsts varas leģitimēšanā un īstenošanā. Tautas nobalsošanā balsstiesīgajiem ir tiesības lemt dažādus valstij svarīgus jautājumus. Tieši tas mani ieinteresēja un pamudināja izvēlēties šo projektiņu.

„Datora izpratnes līmenis jauniešu vidū”.

Tēmas aktualitāte Pēdējā laikā ļoti strauji attīstās datoru tehnoloģijas. Dators ieviešas gandrīz visās dzīves sfērās, bet dažās no tām kļūst neaizstājams. Attīstība ir sasniegusi tādu līmeni, ka pasaules labākais šahists G. Kasparovs šaha spēlē ar datoru Deep-blue zaudēja, kas agrāk likās neiespējami. Absolūti loģiski būtu uzskatīt, ka pateicoties straujai iespēju attīstībai šajā jomā, būtu jāpaaugstinās arī šī progresa ieguvuma izmantošanas spēju līmenim. Bet diemžēl, ikdienas pieredze rāda, ka tas tā nav. Šī pētījuma mērķis - atrast iespēju un realitātes atbilstību (vai neatbilstību) to izmantošanā datortehnoloģiju jomā.

Izlases.Tipi un veidi.

Izlase. Izlases tipi un veidi. Literatūra: Sullivan Thomas J. “Methods of Social Research”. Harcourt College publishers, 2001, pp. 185 – 214. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич «Политология. Методы исследования», М., Изд. Весь мир, 1997, с. 153 – 182. Izlase uzdod jautājumu, cik personas ir aptaujātas. Teorētiskā pamatojuma apjoms, ir atkarīgs no aptaujāto skaita. Nav nepieciešama pilnīga informācija par kādu objektu, lai to varētu izprast. Izlase lielā mērā ir saistīta ar matemātisko statistiku un varbūtības teoriju. Izlases process ir iespējams, ja pastāv sociālo objektu kvantitatīvo pazīmju un rakstura savstarpējā atkarība, ir pieļaujami secinājumi par veselo, balstoties uz tās daļas izpēti, ja pēc savas struktūras daļa ir veselā mikromodelis. Ģenerālkopa – objektu kopums, kuri ir izpētes priekšmetu robežās, ko nosaka sociālo pētījumu programma laika un teritorijas robežās. Izlases kopums – noteikts ģenerālā kopuma elementu skaits, kas attīstīts pēc noteiktiem nosacījumiem. Reprezentivitāte – izlases kopuma īpašība pastāvēt, ģenerālā kopuma raksturojums, t.i., nozīmīgi raksturojumi ir tādi paši kā ģenerālkopā. Analīzes vienība – analīzes vienība sastāv no indivīda, grupas, organizācijas un citām vienībām. Izlases apjoms ir atkarīgs no ģenerālo kopumu apjoma; pētījuma mērķa, objekta homogēnās pakāpes, pētījumā uzdoto jautājumu un atbilžu skaita, izlases kļūdas maksimāli pieļaujamā lieluma. Izlases kļūda – neatbilstība starp ģenerālā kopuma ... Read more...