Personala vadibas būtība un uzdevumi

Vadītājs vada ne tikai uzņēmumu, bet galvenokārt cilvēkus, kuri īsteno uzņēmuma un savus mērķus. Ikviens sekmīgs uzņēmējs apzinās, ka darbaspēks ir tikpat svarīgs ražošanas faktors kā kapitāls un no tā lielā mērā ir atkarīgi uzņēmuma darba rezultāti. Profesionāls personāls ir viens no faktoriem, kas dod iespēju konkurēt tirgū un iegūt uzņēmumam labu slavu. Personāla vadība ir visu iespējamo vadības funkciju spektrs starp organizāciju un personālu, lai respektētu un saskaņotu abu pušu intereses.

Laiks ietekmē cilvēka domāšanu

Cilvēka prāts ir būvēts tā, ka tas katru brīdi par kaut ko domā. Tieši domas ir tās, kas virza cilvēka darbību, kuru rezultātā tiek mainīta apkārtējā pasaule. Mainoties apkārtējai pasaulei, mainās cilvēki, tātad mainās to domāšana. Apburtā loka sistēma