NAUDA UN LATVIJAS BANKA, NAUDAS ATTĪSTĪBA

NAUDA UN LATVIJAS BANKA 3
NAUDAS ATTĪSTĪBA NO SENATNES LĪDZ MŪSDIENĀM. 3
NAUDAS VEIDI GADSIMTU GAITĀ LATVIJĀ. 4
Lats – Latvijas nacionālā valūta. 5
LATVIJAS BANKAS NOZĪME LATA NODROŠINĀŠANĀ. 6
Naudas funkcijas un īpašības. 6
NAUDAS VĒRTĪBA 7
NAUDAS CIRKULĀCIJA 8
NAUDAS MAIŅA 9
BANKAS 10
BANKU PAKALPOJUMI 10
BANKNOTES 12
KREDĪTKARTES 12
ATLAIŽU KARTES 13
VALŪTA 13
VALŪTAS SPEKULACIJA 14